Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Ålder och kön - Kristianstad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kristianstad Centrum 19639 27,3% 28,8% 19,6% 24,2% 7,9% 46,7% 53,3% 5,8%  
Kristianstad Norra-Östra 23318 14,1% 32,9% 27,0% 26,0% 6,8% 49,6% 50,4% 2,5%  
Kristianstad Södra 19153 16,7% 32,0% 26,0% 25,2% 7,3% 49,8% 50,2% 3,6%  
Kristianstad 62110 19,1% 31,3% 24,4% 25,2% 7,3% 48,8% 51,2% 3,9%

http://www.val.se