Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Hallands län - Ålder och kön - Hylte

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hyltebruk 1771 19,6% 32,4% 24,4% 23,5% 7,5% 48,7% 51,3% 7,3%  
Kinnared-Drängsered 665 14,4% 32,6% 27,5% 25,4% 6,3% 50,7% 49,3% 8,3%  
Landeryd-Långaryd 1057 16,3% 30,8% 24,8% 28,1% 6,7% 52,7% 47,3% 5,6%  
Rydöbruk-Femsjö 653 17,6% 25,7% 24,8% 31,9% 8,0% 54,4% 45,6% 5,2%  
S Unnaryd-Jälluntofta 1002 12,8% 31,3% 24,7% 31,2% 6,2% 52,8% 47,2% 13,1%  
Torup 1393 15,4% 29,7% 26,1% 28,8% 5,7% 49,5% 50,5% 6,5%  
Örnabäckshult-Färgaryd 1432 20,2% 30,8% 25,6% 23,5% 10,1% 50,6% 49,4% 6,9%  
Hylte 7973 17,1% 30,8% 25,3% 26,8% 7,3% 50,8% 49,2% 7,5%

http://www.val.se