Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Ålder och kön - Öckerö

Observera att det hölls omval till landstingsfullmäktige i Västra Götaland 2011-05-15, med ett annat valresultat som följd.

Klicka här för att se valresultatet från omvalet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Björkö 1160 14,1% 34,1% 26,7% 25,1% 7,8% 50,7% 49,3% 2,5%  
Fotö 473 21,1% 34,0% 24,5% 20,3% 10,1% 49,9% 50,1% 1,1%  
Grötö-Kalvsund 239 11,7% 30,1% 40,2% 18,0% 7,9% 49,8% 50,2% 2,1%  
Hyppeln 150 13,3% 32,7% 30,7% 23,3% 8,0% 50,7% 49,3% 0,7%  
Hälsö 489 12,3% 28,4% 30,1% 29,2% 7,0% 51,7% 48,3% 0,2%  
Hönö 1 1381 15,0% 36,9% 24,5% 23,7% 7,8% 50,4% 49,6% 1,1%  
Hönö 2 1154 13,7% 30,5% 26,5% 29,3% 5,1% 48,4% 51,6% 2,1%  
Hönö 3 1353 16,4% 36,7% 25,6% 21,3% 8,8% 50,0% 50,0% 2,1%  
Källö-Knippla 317 9,5% 16,4% 33,8% 40,4% 3,2% 47,3% 52,7% 0,6%  
Rörö 215 11,2% 22,8% 18,6% 47,4% 7,0% 48,4% 51,6%    
Öckerö 1 1346 17,2% 34,7% 25,9% 22,2% 8,2% 50,8% 49,2% 1,5%  
Öckerö 2 1279 14,5% 33,6% 25,7% 26,1% 7,0% 47,5% 52,5% 1,6%  
Öckerö 9556 15,0% 33,2% 26,5% 25,4% 7,5% 49,7% 50,3% 1,6%

http://www.val.se