Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Ålder och kön - Stenungsund

Observera att det hölls omval till landstingsfullmäktige i Västra Götaland 2011-05-15, med ett annat valresultat som följd.

Klicka här för att se valresultatet från omvalet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Anrås-VästraTorp-Saxeröd 961 14,9% 50,6% 24,1% 10,4% 9,3% 49,8% 50,2% 2,9%  
Berg-Käderöd-Hällesdalen 1080 17,7% 38,6% 21,9% 21,8% 7,6% 52,6% 47,4% 3,1%  
Brudhammar-Kopper-Kristinedal 1473 19,3% 32,2% 25,8% 22,7% 8,1% 47,7% 52,3% 3,5%  
Doterödsväg-ParkersGård-Nytorpshöjd 1770 16,6% 28,9% 23,8% 30,7% 7,1% 45,1% 54,9% 2,9%  
Ekbacken-Hällebäck-Högenorum 1288 15,8% 34,2% 25,9% 24,2% 9,2% 49,8% 50,2% 3,0%  
Getskär-Valeberget 1155 11,9% 48,3% 23,1% 16,7% 7,7% 50,2% 49,8% 2,7%  
Gilltorp-Rämma-Högen 658 16,6% 37,7% 26,0% 19,8% 8,4% 52,4% 47,6% 1,7%  
Hallerna-Strandkärr 1069 18,0% 53,9% 16,2% 12,0% 6,9% 48,7% 51,3% 2,8%  
Hasselbacken-Uppegårdsvägen 1555 33,6% 30,3% 17,8% 18,3% 8,4% 49,6% 50,4% 7,3%  
Kyrkenorum 989 14,5% 33,2% 29,6% 22,8% 8,1% 50,7% 49,3% 3,2%  
Källsby-Sävelycke-Timmervik 1125 13,8% 40,4% 25,0% 20,9% 6,5% 47,4% 52,6% 1,9%  
Näs-Apleröd-Stripplekärr 977 14,2% 39,1% 25,2% 21,5% 8,0% 49,8% 50,2% 4,4%  
Smundstorp-Groland-Åketorp 896 16,4% 41,3% 25,1% 17,2% 6,8% 53,9% 46,1% 2,0%  
Stenungestrand-Stenungsön-S Askerön 1377 10,5% 18,8% 25,1% 45,6% 5,1% 45,4% 54,6% 3,2%  
Strandnorum-Kåkenäs 648 16,8% 28,9% 30,6% 23,8% 6,5% 50,5% 49,5% 3,9%  
Svenshögen-Ucklum 1482 15,1% 37,7% 27,5% 19,7% 6,9% 50,7% 49,3% 4,3%  
Stenungsund 18503 16,9% 36,3% 24,3% 22,5% 7,5% 49,3% 50,7% 3,4%

http://www.val.se