Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Ålder och kön - Tjörn

Observera att det hölls omval till landstingsfullmäktige i Västra Götaland 2011-05-15, med ett annat valresultat som följd.

Klicka här för att se valresultatet från omvalet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bleket-Klädesholmen 1024 14,0% 25,6% 30,3% 30,2% 6,2% 50,0% 50,0% 2,1%  
Dyrön 224 13,8% 17,9% 30,8% 37,5% 7,6% 49,6% 50,4% 1,3%  
Klövedal 1170 10,9% 25,0% 32,0% 32,1% 5,0% 52,1% 47,9% 2,0%  
Rönnäng 1188 19,1% 28,3% 24,0% 28,6% 8,6% 51,6% 48,4% 3,5%  
Skärhamn 1 1462 17,6% 27,4% 30,5% 24,5% 8,9% 50,5% 49,5% 2,6%  
Skärhamn 2 1226 15,2% 27,6% 28,2% 29,0% 7,2% 48,0% 52,0% 2,0%  
Stenkyrka 1 898 19,5% 32,1% 25,9% 22,5% 8,7% 52,3% 47,7% 2,3%  
Stenkyrka 2 1031 15,6% 30,6% 27,4% 26,5% 7,1% 52,9% 47,1% 3,2%  
Valla 1 1103 11,4% 32,2% 25,0% 31,4% 6,8% 51,1% 48,9% 3,8%  
Valla 2 1232 14,3% 33,7% 26,8% 25,2% 7,2% 52,4% 47,6% 3,7%  
Valla 3 1340 17,8% 34,8% 30,4% 17,1% 9,7% 49,9% 50,1% 1,9%  
Åstol 190 14,7% 11,1% 30,0% 44,2% 6,8% 49,5% 50,5%    
Tjörn 12088 15,5% 29,2% 28,3% 27,0% 7,6% 51,0% 49,0% 2,6%

http://www.val.se