Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Ålder och kön - Orust

Observera att det hölls omval till landstingsfullmäktige i Västra Götaland 2011-05-15, med ett annat valresultat som följd.

Klicka här för att se valresultatet från omvalet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gullholmen 114 13,2% 11,4% 37,7% 37,7% 7,0% 55,3% 44,7% 0,9%  
Långelanda 1 1128 16,4% 32,7% 28,0% 22,9% 6,6% 52,7% 47,3% 2,5%  
Långelanda 2 1358 13,3% 28,5% 26,1% 32,1% 6,3% 48,5% 51,5% 3,2%  
Mollösund 245 9,8% 18,8% 31,4% 40,0% 4,9% 53,1% 46,9% 2,9%  
Morlanda Västra 766 10,7% 19,7% 33,3% 36,3% 5,4% 50,1% 49,9% 0,8%  
Morlanda Östra 1456 12,3% 24,9% 28,7% 34,1% 5,1% 48,9% 51,1% 2,5%  
Myckleby 999 13,4% 28,4% 30,5% 27,6% 4,9% 53,4% 46,6% 3,2%  
Röra Västra 881 12,8% 24,9% 30,5% 31,8% 7,5% 49,8% 50,2% 1,5%  
Röra Östra 1452 14,6% 30,2% 26,0% 29,2% 6,4% 47,9% 52,1% 3,0%  
Stala 1683 16,2% 32,7% 29,4% 21,7% 6,8% 51,9% 48,1% 2,6%  
Tegneby 1117 14,1% 26,5% 30,8% 28,6% 7,1% 52,1% 47,9% 1,2%  
Torp 1254 17,1% 30,1% 29,3% 23,5% 8,1% 52,7% 47,3% 2,7%  
Orust 12453 14,2% 28,1% 29,1% 28,7% 6,4% 50,8% 49,2% 2,4%

http://www.val.se