Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Ålder och kön - Sotenäs

Observera att det hölls omval till landstingsfullmäktige i Västra Götaland 2011-05-15, med ett annat valresultat som följd.

Klicka här för att se valresultatet från omvalet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Askum-Tossene 1649 11,3% 24,9% 30,4% 33,3% 5,1% 50,8% 49,2% 3,8%  
Hunnebostrand 1693 13,8% 25,6% 25,9% 34,7% 6,4% 47,4% 52,6% 3,4%  
Kungshamn norra 1824 15,5% 27,4% 33,0% 24,1% 6,4% 50,3% 49,7% 5,2%  
Kungshamn södra 1291 12,2% 26,2% 22,7% 38,9% 5,6% 48,1% 51,9% 3,2%  
Smögen 1129 12,3% 25,7% 31,2% 30,8% 5,1% 49,5% 50,5% 2,1%  
Sotenäs 7586 13,2% 26,0% 28,8% 32,0% 5,8% 49,3% 50,7% 3,7%

http://www.val.se