Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Ålder och kön - Tanum

Observera att det hölls omval till landstingsfullmäktige i Västra Götaland 2011-05-15, med ett annat valresultat som följd.

Klicka här för att se valresultatet från omvalet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bullaren 1212 13,5% 27,9% 27,6% 30,9% 7,3% 52,4% 47,6% 6,4%  
Fjällbacka 1205 15,4% 21,7% 29,8% 33,1% 7,0% 48,7% 51,3% 3,7%  
Grebbestad 1890 15,7% 27,5% 29,4% 27,5% 6,3% 50,1% 49,9% 4,3%  
Hamburgsund 1547 11,6% 25,0% 29,2% 34,3% 6,5% 50,0% 50,0% 2,8%  
Kville-Rabbalshede 1267 16,5% 30,9% 26,8% 25,9% 8,0% 51,5% 48,5% 5,3%  
Tanum-Lur 1254 13,1% 29,8% 27,0% 30,1% 6,1% 52,3% 47,7% 8,1%  
Tanumshede 1731 19,2% 29,2% 24,1% 27,4% 7,5% 48,6% 51,4% 6,9%  
Tanum 10106 15,1% 27,5% 27,7% 29,7% 6,9% 50,4% 49,6% 5,3%

http://www.val.se