Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Ålder och kön - Färgelanda

Observera att det hölls omval till landstingsfullmäktige i Västra Götaland 2011-05-15, med ett annat valresultat som följd.

Klicka här för att se valresultatet från omvalet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Färgelanda 1 1130 17,1% 30,6% 26,0% 26,3% 7,0% 49,0% 51,0% 4,4%  
Färgelanda 2-Stigen 1349 12,8% 28,2% 28,0% 31,0% 5,6% 51,1% 48,9% 5,2%  
Högsäter 1023 17,6% 27,6% 26,1% 28,7% 8,4% 51,1% 48,9% 3,5%  
Rännelanda-Lerdal-Järbo-Råggärd 702 14,0% 29,5% 28,1% 28,5% 8,4% 55,3% 44,7% 5,8%  
Ödeborg-Torp 1124 13,1% 29,9% 31,0% 26,0% 6,7% 52,2% 47,8% 3,2%  
Färgelanda 5328 14,8% 29,1% 27,9% 28,2% 7,0% 51,5% 48,5% 4,4%

http://www.val.se