Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Ålder och kön - Ale

Observera att det hölls omval till landstingsfullmäktige i Västra Götaland 2011-05-15, med ett annat valresultat som följd.

Klicka här för att se valresultatet från omvalet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Alafors 1456 17,0% 35,9% 25,0% 22,2% 9,2% 50,1% 49,9% 2,3%  
Bohus norra 1121 21,9% 35,4% 22,0% 20,7% 7,0% 52,1% 47,9% 8,0%  
Bohus södra 1288 16,5% 37,1% 18,8% 27,6% 7,9% 49,0% 51,0% 5,2%  
Nol norra 1549 24,1% 36,9% 21,2% 17,8% 9,1% 52,4% 47,6% 5,2%  
Nol södra 1072 16,7% 38,6% 27,6% 17,1% 8,3% 49,1% 50,9% 4,6%  
Nödinge centrum 1631 20,8% 35,6% 22,7% 20,9% 9,7% 46,7% 53,3% 10,1%  
Nödinge södra 1191 12,1% 39,9% 24,7% 23,3% 5,6% 51,0% 49,0% 3,6%  
Nödinge östra 1051 11,4% 43,1% 27,8% 17,7% 6,9% 51,1% 48,9% 4,8%  
Skepplanda norra - Hålanda 1038 15,2% 35,6% 26,7% 22,4% 7,1% 53,5% 46,5% 2,6%  
Skepplanda västra 1125 17,2% 32,5% 28,5% 21,7% 8,8% 51,8% 48,2% 4,6%  
Skepplanda östra 1595 17,2% 35,0% 24,3% 23,4% 8,6% 49,2% 50,8% 3,3%  
Starrkärr 1246 14,0% 41,0% 27,4% 17,5% 6,0% 53,7% 46,3% 4,3%  
Surte norra 1190 20,1% 32,7% 22,2% 25,0% 6,3% 51,3% 48,7% 7,4%  
Surte södra 1082 19,1% 33,9% 27,0% 20,0% 8,1% 53,0% 47,0% 4,8%  
Älvängen centrum 1064 15,4% 35,5% 21,1% 28,0% 5,7% 47,1% 52,9% 3,1%  
Älvängen norra 1040 15,9% 37,8% 25,0% 21,3% 7,7% 49,0% 51,0% 2,6%  
Älvängen södra 1152 15,0% 45,0% 21,6% 18,4% 7,3% 50,5% 49,5% 2,7%  
Ale 20891 17,3% 37,1% 24,2% 21,5% 7,7% 50,5% 49,5% 4,7%

http://www.val.se