Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Ålder och kön - Bollebygd

Observera att det hölls omval till landstingsfullmäktige i Västra Götaland 2011-05-15, med ett annat valresultat som följd.

Klicka här för att se valresultatet från omvalet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bollebygd Syd 1560 17,2% 34,5% 23,3% 25,0% 7,9% 48,3% 51,7% 2,0%  
Bollebygd Väst 1397 14,2% 38,2% 28,6% 19,0% 6,0% 52,1% 47,9% 2,7%  
Bollebygd Öst 1392 14,6% 34,2% 28,1% 23,1% 6,8% 50,0% 50,0% 3,2%  
Olsfors 1123 14,7% 35,9% 28,4% 21,0% 7,0% 52,6% 47,4% 4,8%  
Töllsjö 927 13,5% 35,9% 25,8% 24,8% 6,3% 52,1% 47,9% 2,4%  
Bollebygd 6399 15,0% 35,7% 26,8% 22,6% 6,8% 50,8% 49,2% 3,0%

http://www.val.se