Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Ålder och kön - Gullspång

Observera att det hölls omval till landstingsfullmäktige i Västra Götaland 2011-05-15, med ett annat valresultat som följd.

Klicka här för att se valresultatet från omvalet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Amnehärads Norra 1252 12,9% 24,4% 28,2% 34,6% 5,5% 50,8% 49,2% 7,6%  
Amnehärads Södra 965 15,2% 25,3% 32,2% 27,3% 8,3% 52,6% 47,4% 3,5%  
Hova Norra 859 15,5% 24,2% 29,3% 31,0% 7,9% 49,2% 50,8% 3,5%  
Hova Södra 719 14,5% 25,3% 26,4% 33,8% 7,4% 51,0% 49,0% 4,3%  
Hova Östra 262 11,5% 26,0% 37,0% 25,6% 6,1% 55,3% 44,7% 11,5%  
Södra Råda 346 10,7% 26,3% 32,9% 30,1% 3,5% 53,2% 46,8% 6,1%  
Gullspång 4403 13,9% 24,9% 29,9% 31,3% 6,8% 51,4% 48,6% 5,5%

http://www.val.se