Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Ålder och kön - Tranemo

Observera att det hölls omval till landstingsfullmäktige i Västra Götaland 2011-05-15, med ett annat valresultat som följd.

Klicka här för att se valresultatet från omvalet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ambjörnarp-Sjötofta 727 14,3% 29,7% 27,9% 28,1% 6,7% 51,4% 48,6% 5,4%  
Dalstorp 1424 13,1% 31,4% 25,6% 29,9% 6,2% 50,6% 49,4% 4,2%  
Grimsås 1187 13,1% 31,0% 27,5% 28,3% 5,1% 51,5% 48,5% 3,6%  
Limmared 1109 17,0% 30,8% 24,7% 27,4% 5,9% 52,4% 47,6% 5,8%  
Länghem 1425 16,1% 30,2% 28,0% 25,6% 7,1% 50,9% 49,1% 3,0%  
Tranemo Västra 1356 18,6% 32,4% 28,4% 20,6% 8,5% 52,1% 47,9% 4,3%  
Tranemo Östra 896 19,3% 31,4% 26,1% 23,2% 9,5% 51,6% 48,4% 4,1%  
Tranemo-Gudarp 986 17,0% 23,4% 23,2% 36,3% 6,1% 47,5% 52,5% 8,0%  
Tranemo 9110 16,0% 30,3% 26,5% 27,2% 6,8% 51,0% 49,0% 4,6%

http://www.val.se