Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Ålder och kön - Svenljunga

Observera att det hölls omval till landstingsfullmäktige i Västra Götaland 2011-05-15, med ett annat valresultat som följd.

Klicka här för att se valresultatet från omvalet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hillared 681 15,3% 33,0% 29,1% 22,6% 6,9% 50,4% 49,6% 4,0%  
Högvad 1302 15,5% 25,1% 29,1% 30,3% 6,5% 52,1% 47,9% 5,0%  
Kindaholm 1280 12,2% 28,5% 28,3% 31,0% 5,9% 51,4% 48,6% 6,1%  
Sexdrega-Roasjö 1101 14,8% 32,1% 28,5% 24,6% 6,7% 51,8% 48,2% 3,2%  
Svenljunga-Redslared 2076 18,4% 27,4% 28,8% 25,4% 8,5% 49,9% 50,1% 5,5%  
Svenljunga-Ullasjö 1217 14,5% 32,2% 25,1% 28,2% 8,1% 48,6% 51,4% 3,6%  
Örsås-Revesjö 480 13,3% 26,9% 32,3% 27,5% 4,0% 54,2% 45,8% 6,7%  
Svenljunga 8137 15,3% 29,0% 28,4% 27,3% 7,0% 50,8% 49,2% 4,9%

http://www.val.se