Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Ålder och kön - Töreboda

Observera att det hölls omval till landstingsfullmäktige i Västra Götaland 2011-05-15, med ett annat valresultat som följd.

Klicka här för att se valresultatet från omvalet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Moholm 1701 15,2% 29,0% 31,0% 24,8% 8,1% 52,0% 48,0% 4,4%  
Töreboda Norra 1333 19,5% 28,2% 24,8% 27,5% 8,6% 48,8% 51,2% 3,2%  
Töreboda Sydvästra 1523 18,3% 25,0% 21,5% 35,3% 6,8% 45,2% 54,8% 5,6%  
Töreboda Östra 1755 13,1% 33,0% 29,7% 24,2% 6,4% 52,5% 47,5% 1,5%  
Älgarås 1084 14,9% 28,0% 30,8% 26,3% 7,0% 54,6% 45,4% 6,3%  
Töreboda 7396 16,1% 28,8% 27,6% 27,5% 7,4% 50,5% 49,5% 4,0%

http://www.val.se