Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Ålder och kön - Mölndal

Observera att det hölls omval till landstingsfullmäktige i Västra Götaland 2011-05-15, med ett annat valresultat som följd.

Klicka här för att se valresultatet från omvalet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mölndal 1 22677 21,4% 37,8% 20,6% 20,2% 6,3% 48,6% 51,4% 5,1%  
Mölndal 2 23836 16,1% 39,2% 25,0% 19,6% 7,7% 49,7% 50,3% 3,6%  
Mölndal 46513 18,7% 38,5% 22,9% 19,9% 7,0% 49,2% 50,8% 4,3%

http://www.val.se