Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Ålder och kön - Lysekil

Observera att det hölls omval till landstingsfullmäktige i Västra Götaland 2011-05-15, med ett annat valresultat som följd.

Klicka här för att se valresultatet från omvalet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brastad landsbygd 912 11,2% 32,7% 29,8% 26,3% 5,5% 52,7% 47,3% 3,1%  
Brastad tätort 1596 15,2% 26,0% 25,1% 33,6% 8,1% 50,3% 49,7% 5,8%  
Bro 875 15,7% 27,5% 28,1% 28,7% 6,9% 51,9% 48,1% 4,2%  
Lyse 917 11,8% 29,2% 28,7% 30,3% 5,6% 52,2% 47,8% 1,5%  
Lysekil Bansvik 1071 19,8% 27,8% 29,4% 23,0% 7,7% 49,3% 50,7% 10,3%  
Lysekil Centrum 1228 19,1% 23,5% 23,7% 33,7% 6,3% 47,5% 52,5% 2,6%  
Lysekil Dalskogen 1330 16,6% 32,0% 29,3% 22,1% 5,9% 50,0% 50,0% 5,7%  
Lysekil Kyrkvik 1344 13,4% 19,3% 23,7% 43,7% 5,3% 46,8% 53,2% 2,3%  
Lysekil Slätten 1321 14,0% 34,3% 28,5% 23,2% 8,2% 49,6% 50,4% 1,7%  
Skaftö 1296 9,7% 18,7% 34,0% 37,6% 5,7% 49,0% 51,0% 1,6%  
Lysekil 11890 14,7% 26,8% 27,9% 30,6% 6,6% 49,7% 50,3% 3,9%

http://www.val.se