Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Ålder och kön - Strömstad

Observera att det hölls omval till landstingsfullmäktige i Västra Götaland 2011-05-15, med ett annat valresultat som följd.

Klicka här för att se valresultatet från omvalet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum nord 1801 16,8% 27,2% 23,2% 32,8% 6,4% 45,9% 54,1% 11,0%  
Centrum syd 1478 19,2% 30,9% 23,7% 26,2% 8,0% 48,9% 51,1% 10,4%  
Koster 340 9,1% 17,6% 34,7% 38,5% 4,7% 50,6% 49,4% 5,3%  
Seläter-Hällestrand-Bojar 1483 17,7% 36,4% 27,9% 18,0% 8,0% 51,3% 48,7% 19,8%  
Skee-Strömstad östra 1632 16,2% 32,4% 26,0% 25,4% 6,8% 53,2% 46,8% 18,6%  
Strömstad norra 795 13,3% 30,8% 29,4% 26,4% 3,4% 54,1% 45,9% 31,9%  
Strömstad södra 1402 19,7% 32,7% 23,0% 24,7% 8,3% 48,8% 51,2% 10,7%  
Tjärnö 595 12,8% 25,9% 27,4% 33,9% 7,1% 50,1% 49,9% 8,4%  
Strömstad 9526 16,8% 30,8% 25,7% 26,7% 7,0% 50,0% 50,0% 14,9%

http://www.val.se