Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Ålder och kön - Mariestad

Observera att det hölls omval till landstingsfullmäktige i Västra Götaland 2011-05-15, med ett annat valresultat som följd.

Klicka här för att se valresultatet från omvalet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Grangärdet 1192 20,1% 35,8% 23,1% 21,1% 8,7% 50,3% 49,7% 2,3%  
Hassle-Torsö 1481 16,0% 29,1% 29,1% 25,8% 7,6% 53,3% 46,7% 2,4%  
Högelid 1234 14,7% 35,6% 26,7% 23,1% 7,3% 49,0% 51,0% 1,5%  
Ladukärr 1316 16,6% 31,2% 18,5% 33,7% 7,1% 48,6% 51,4% 1,6%  
Leksberg 1200 13,3% 34,1% 26,1% 26,5% 6,2% 51,6% 48,4% 2,8%  
Leverstad 1020 22,0% 28,5% 21,0% 28,5% 7,9% 51,6% 48,4% 5,9%  
Lockerud-Ekudden 1573 12,9% 28,5% 28,9% 29,8% 6,1% 49,1% 50,9% 6,7%  
Lugnås 1289 17,1% 34,1% 26,5% 22,3% 8,1% 52,6% 47,4% 2,3%  
Lyrestad-Sjötorp 1349 14,6% 27,5% 25,8% 32,1% 8,1% 51,4% 48,6% 5,0%  
Madlyckan 1255 16,3% 28,1% 24,0% 31,6% 6,3% 47,1% 52,9% 1,9%  
Marieholm 1976 17,5% 25,3% 23,7% 33,5% 7,3% 49,0% 51,0% 8,6%  
Näset 1031 23,6% 21,7% 23,6% 31,1% 6,3% 46,0% 54,0% 1,7%  
Trädgården 1373 19,6% 21,7% 20,6% 38,1% 6,8% 43,8% 56,2% 2,3%  
Ullervad-Tidavad 1944 14,3% 34,2% 28,8% 22,8% 6,4% 50,1% 49,9% 1,7%  
Mariestad 19233 16,7% 29,7% 25,0% 28,6% 7,1% 49,6% 50,4% 3,5%

http://www.val.se