Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Ålder och kön - Tidaholm

Observera att det hölls omval till landstingsfullmäktige i Västra Götaland 2011-05-15, med ett annat valresultat som följd.

Klicka här för att se valresultatet från omvalet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Dimbo m.fl. 1414 16,5% 30,3% 28,4% 24,8% 8,1% 51,9% 48,1% 1,6%  
Hökensås Norra 1569 18,2% 35,3% 29,1% 17,4% 8,8% 50,7% 49,3% 2,0%  
Hökensås Södra/Västra 1431 16,9% 32,1% 28,7% 22,3% 8,7% 53,7% 46,3% 3,6%  
Tidaholm Norra 1344 15,6% 29,6% 23,7% 31,1% 6,5% 49,6% 50,4% 4,2%  
Tidaholm Västra 1328 20,6% 27,8% 23,2% 28,4% 8,6% 47,8% 52,2% 1,8%  
Tidaholm Östra 1803 17,0% 29,2% 21,6% 32,1% 7,8% 48,5% 51,5% 3,3%  
Tidaholms Innerstad 1224 22,8% 25,7% 15,5% 35,9% 7,8% 46,3% 53,7% 4,7%  
Tidaholm 10113 18,1% 30,2% 24,5% 27,3% 8,1% 49,8% 50,2% 3,0%

http://www.val.se