Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Värmlands län - Ålder och kön - Hammarö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gunnarskär 1356 12,8% 41,9% 22,8% 22,5% 6,9% 49,3% 50,7% 1,1%  
Haga 1460 17,2% 29,3% 26,0% 27,5% 6,6% 51,5% 48,5% 2,9%  
Hallersrud 1570 12,4% 40,6% 29,9% 17,1% 6,1% 52,0% 48,0% 2,2%  
Hammar 1385 16,0% 41,7% 31,1% 11,3% 8,4% 50,2% 49,8% 1,6%  
Klöverud 1466 13,4% 40,5% 26,6% 19,5% 8,3% 49,5% 50,5% 2,5%  
Lövnäs 1349 13,9% 42,5% 26,9% 16,8% 8,8% 50,6% 49,4% 2,2%  
Mörmon 1377 15,3% 29,0% 23,2% 32,5% 6,0% 47,6% 52,4% 2,6%  
Skoghall 1358 16,1% 29,3% 26,9% 27,7% 6,8% 51,0% 49,0% 4,1%  
Hammarö 11321 14,6% 36,9% 26,7% 21,8% 7,2% 50,3% 49,7% 2,4%

http://www.val.se