Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Värmlands län - Ålder och kön - Grums

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gamla Slottsbron 1257 17,7% 27,2% 34,1% 21,0% 7,7% 50,8% 49,2% 2,9%  
Grums Centrala 1089 17,4% 32,3% 25,8% 24,5% 8,1% 49,7% 50,3% 4,1%  
Grums Norra 928 12,9% 32,0% 28,2% 26,8% 6,8% 51,2% 48,8% 4,4%  
Grums Södra 790 20,4% 30,8% 23,2% 25,7% 8,6% 51,5% 48,5% 2,7%  
Grums Västra 1184 16,5% 24,6% 18,9% 40,0% 6,3% 47,8% 52,2% 3,3%  
Segmon 637 13,3% 28,9% 27,0% 30,8% 5,8% 52,1% 47,9% 7,2%  
Slottsbron 991 15,1% 31,9% 27,2% 25,7% 7,1% 51,1% 48,9% 4,9%  
Värmskog 530 13,8% 27,0% 30,9% 28,3% 8,3% 49,8% 50,2% 2,6%  
Grums 7406 16,1% 29,3% 26,8% 27,8% 7,3% 50,4% 49,6% 3,9%

http://www.val.se