Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Värmlands län - Ålder och kön - Säffle

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Annelund 1841 16,0% 31,5% 26,5% 26,0% 7,2% 51,6% 48,4% 2,7%  
Höglunda 1673 13,3% 27,4% 29,2% 30,1% 6,2% 51,2% 48,8% 8,3%  
Nysäter 1138 11,5% 26,8% 28,6% 33,1% 4,9% 51,6% 48,4% 4,5%  
Svaneholm 933 11,9% 26,7% 24,5% 36,9% 6,0% 52,8% 47,2% 6,5%  
Tegnér 1784 14,7% 28,9% 23,2% 33,2% 6,7% 48,3% 51,7% 2,2%  
Tingvalla 2082 15,7% 27,0% 23,2% 34,1% 7,3% 48,2% 51,8% 2,3%  
Trätälja 1207 20,9% 23,9% 19,9% 35,3% 7,3% 46,8% 53,2% 3,0%  
Värmlandsnäs Norra 1059 15,1% 30,7% 28,2% 26,0% 8,6% 53,4% 46,6% 3,8%  
Värmlandsnäs Södra 892 17,5% 28,0% 32,0% 22,5% 8,1% 52,9% 47,1% 3,0%  
Säffle 12609 15,2% 28,0% 25,8% 31,0% 6,9% 50,4% 49,6% 3,9%

http://www.val.se