Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Dalarnas län - Ålder och kön - Hedemora

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Garpenberg 761 16,3% 28,4% 33,0% 22,3% 7,2% 51,8% 48,2% 6,6%  
Hedemora NV 2049 15,2% 30,7% 28,3% 25,7% 6,0% 48,8% 51,2% 2,1%  
Hedemora NÖ 1775 19,5% 25,6% 23,5% 31,4% 10,2% 49,0% 51,0% 2,7%  
Hedemora SV 2038 18,1% 31,9% 29,4% 20,7% 8,0% 50,9% 49,1% 2,6%  
Hedemora SÖ 2088 19,9% 25,0% 23,5% 31,7% 7,0% 48,2% 51,8% 2,9%  
Husby 1184 13,5% 27,3% 29,2% 30,0% 7,0% 50,4% 49,6% 2,4%  
Långshyttan 1538 14,4% 27,3% 27,8% 30,5% 7,0% 51,1% 48,9% 6,8%  
Vikmanshyttan 867 14,3% 28,8% 29,6% 27,2% 6,0% 51,9% 48,1% 3,6%  
Hedemora 12300 16,8% 28,2% 27,4% 27,6% 7,4% 49,9% 50,1% 3,4%

http://www.val.se