Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västerbottens län - Ålder och kön - Robertsfors

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bygdeå 1476 15,5% 30,4% 30,8% 23,2% 6,4% 51,0% 49,0% 1,3%  
Nysätra-Ånäset 1384 16,3% 23,2% 27,7% 32,8% 7,7% 50,7% 49,3% 1,0%  
Robertsfors 1971 17,5% 25,9% 26,2% 30,4% 7,3% 49,6% 50,4% 2,2%  
Överklinten 645 17,7% 25,1% 32,6% 24,7% 7,6% 55,3% 44,7% 2,6%  
Robertsfors 5476 16,7% 26,3% 28,6% 28,4% 7,2% 50,9% 49,1% 1,7%

http://www.val.se