Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västerbottens län - Ålder och kön - Vännäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vännäs C 1469 18,6% 27,4% 22,8% 31,2% 8,2% 47,4% 52,6% 2,2%  
Vännäs S 1378 19,3% 30,8% 25,3% 24,5% 9,4% 49,8% 50,2% 1,5%  
Vännäs V 1575 17,2% 30,8% 27,6% 24,4% 7,7% 50,2% 49,8% 1,5%  
Vännäsby 1258 14,8% 35,5% 23,4% 26,4% 8,2% 50,0% 50,0% 0,8%  
Östra byaområdet 853 16,4% 35,9% 30,9% 16,8% 8,8% 53,2% 46,8% 1,5%  
Vännäs 6533 17,4% 31,6% 25,7% 25,3% 8,4% 49,8% 50,2% 1,5%

http://www.val.se