Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västerbottens län - Ålder och kön - Umeå

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Umeå centrala 50526 34,3% 30,3% 19,5% 15,9% 8,7% 49,2% 50,8% 5,1%  
Umeå omland 39585 17,6% 36,6% 24,6% 21,2% 8,0% 49,9% 50,1% 2,2%  
Umeå 90111 26,9% 33,1% 21,7% 18,2% 8,4% 49,5% 50,5% 3,8%

http://www.val.se