Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Norrbottens län - Ålder och kön - Kalix

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gammelgården-Morjärv 1319 9,8% 26,8% 29,9% 33,5% 4,7% 54,7% 45,3% 3,3%  
Innanbäcken 1524 13,8% 36,8% 26,8% 22,6% 6,8% 50,9% 49,1% 3,4%  
Kalix C 1616 16,9% 21,6% 20,1% 41,4% 5,8% 43,3% 56,7% 4,1%  
Kalix V 1392 17,0% 28,2% 23,1% 31,8% 5,7% 47,0% 53,0% 2,4%  
Näsbyn 1673 17,3% 26,4% 24,0% 32,3% 7,0% 50,0% 50,0% 6,3%  
Risön 1299 13,8% 28,0% 31,1% 27,1% 6,8% 53,8% 46,2% 5,8%  
Sangis 1111 12,3% 26,9% 29,4% 31,3% 4,9% 55,3% 44,7% 7,5%  
Stenbäcken 1352 15,0% 33,3% 30,8% 20,9% 6,7% 52,1% 47,9% 3,8%  
Töre 1234 12,3% 27,0% 30,1% 30,6% 6,5% 52,2% 47,8% 4,3%  
Ytterbyn 1209 12,6% 28,9% 28,9% 29,6% 6,2% 51,7% 48,3% 2,2%  
Kalix 13729 14,3% 28,3% 27,1% 30,3% 6,1% 50,8% 49,2% 4,3%

http://www.val.se