Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Norrbottens län - Ålder och kön - Gällivare

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bäcken 591 25,5% 32,1% 24,7% 17,6% 9,6% 57,2% 42,8% 3,7%  
Dokkas 414 13,8% 31,2% 28,5% 26,6% 7,7% 55,8% 44,2% 1,7%  
Gunilla 795 21,9% 30,6% 25,5% 22,0% 6,7% 57,7% 42,3% 2,0%  
Gällivare 1714 13,4% 26,5% 29,2% 30,9% 5,2% 50,9% 49,1% 2,7%  
Hakkas 627 11,0% 19,0% 27,4% 42,6% 4,5% 57,7% 42,3% 1,6%  
Heden 1529 15,4% 31,4% 27,0% 26,2% 8,4% 49,9% 50,1% 1,9%  
Hjortronet 1193 17,5% 33,9% 28,9% 19,7% 10,0% 52,3% 47,7% 1,9%  
Koskullskulle 999 18,4% 33,7% 29,4% 18,4% 7,9% 51,7% 48,3% 2,0%  
Malmsta 724 16,6% 31,2% 31,2% 21,0% 7,7% 52,9% 47,1% 2,5%  
Maria 1185 17,8% 34,2% 26,8% 21,2% 6,2% 50,9% 49,1% 2,1%  
Nattavaaraby 329 7,3% 16,4% 27,1% 49,2% 1,8% 59,3% 40,7% 4,3%  
Nilivaara 352 6,2% 16,5% 35,5% 41,8% 4,5% 59,1% 40,9% 1,1%  
Sjöparken 1744 19,6% 24,7% 22,8% 32,9% 6,5% 45,8% 54,2% 3,2%  
Soutojärvi 389 7,7% 26,5% 30,1% 35,7% 5,1% 59,6% 40,4% 3,1%  
Tallbacka 1112 14,5% 29,4% 31,4% 24,7% 8,0% 50,4% 49,6% 2,0%  
Ullatti 263 13,3% 17,5% 25,5% 43,7% 4,9% 58,9% 41,1% 0,4%  
Välkomma 1248 19,8% 25,2% 22,9% 32,1% 7,8% 49,8% 50,2% 2,4%  
Gällivare 15208 16,4% 28,4% 27,4% 27,7% 7,0% 52,1% 47,9% 2,3%

http://www.val.se