Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Norrbottens län - Ålder och kön - Kiruna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bolaget-Nikkaluoktavägen 689 19,0% 30,5% 30,0% 20,5% 6,8% 55,9% 44,1% 3,2%  
Centrum norra 795 19,2% 24,8% 22,8% 33,2% 4,7% 44,4% 55,6% 2,5%  
Centrum södra 1309 21,1% 31,2% 23,8% 23,8% 7,0% 51,1% 48,9% 3,8%  
Högalid 1053 21,5% 33,9% 23,5% 21,2% 9,1% 49,8% 50,2% 3,5%  
Jukkasjärvi 961 14,7% 37,9% 28,8% 18,6% 4,4% 53,4% 46,6% 5,5%  
Järnvägen 901 18,3% 28,3% 27,3% 26,1% 6,9% 48,5% 51,5% 3,4%  
Kiruna nordost 1041 18,0% 25,6% 27,3% 29,1% 8,0% 54,7% 45,3% 4,2%  
Kiruna sydost 1311 11,1% 22,5% 26,9% 39,4% 6,3% 52,8% 47,2% 4,0%  
Lombolo mellersta 1285 14,7% 37,3% 24,6% 23,4% 8,3% 50,9% 49,1% 2,6%  
Lombolo västra 973 28,0% 31,2% 25,8% 15,0% 9,0% 50,5% 49,5% 6,6%  
Lombolo östra 1359 10,9% 34,3% 29,4% 25,4% 4,9% 50,0% 50,0% 3,5%  
Luossavaara-Abisko 1344 19,0% 33,9% 27,2% 19,9% 6,0% 51,7% 48,3% 3,5%  
Sandstensberget 812 20,9% 32,3% 25,5% 21,3% 7,5% 55,0% 45,0% 4,6%  
Triangeln 954 13,7% 29,1% 26,1% 31,0% 5,9% 46,4% 53,6% 3,8%  
Tuolluvaara-Kurravaara 1368 15,6% 41,4% 24,9% 18,1% 8,2% 53,8% 46,2% 3,4%  
Östermalm 1058 18,8% 26,9% 22,9% 31,4% 6,8% 50,4% 49,6% 3,9%  
Övre Norrmalm 1053 20,7% 35,5% 23,8% 19,9% 7,9% 53,8% 46,2% 2,1%  
Kiruna 18266 17,6% 31,9% 25,9% 24,6% 6,9% 51,4% 48,6% 3,7%

http://www.val.se