Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Österåker Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Berga 1 1827 24,4% 29,9% 20,7% 25,0% 6,4% 46,6% 53,4% 6,6%  
Berga 2 1682 20,9% 36,6% 24,1% 18,4% 8,4% 49,9% 50,1% 9,2%  
Hacksta 1 1490 20,7% 33,9% 20,3% 25,1% 7,4% 45,7% 54,3% 11,7%  
Hacksta 2 1490 18,1% 27,2% 21,5% 33,1% 6,7% 46,6% 53,4% 5,8%  
Ljusterö 1498 11,3% 24,2% 34,2% 30,3% 5,9% 53,3% 46,7% 2,7%  
Roslagskulla-Åsätra 1462 13,3% 36,9% 29,6% 20,2% 5,2% 53,3% 46,7% 3,4%  
Skånsta 1124 15,7% 45,6% 23,9% 14,8% 8,3% 51,5% 48,5% 6,0%  
Smedby 1333 13,0% 38,7% 22,8% 25,5% 6,5% 47,0% 53,0% 4,2%  
Säby 1188 10,4% 57,8% 21,2% 10,5% 3,9% 52,1% 47,9% 7,7%  
Åkerstorp 1323 15,6% 43,2% 22,7% 18,6% 7,8% 49,8% 50,2% 5,8%  
Österåker Norra 14417 16,8% 36,5% 24,1% 22,6% 6,7% 49,4% 50,6% 6,4%

http://www.val.se