Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Solna Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
1 Bagartorp - Råstahem 1162 25,4% 35,1% 22,6% 16,9% 7,4% 49,5% 50,5% 9,4%  
2 Ritorp - Ulriksdal 670 25,1% 35,4% 19,7% 19,9% 6,7% 50,1% 49,9% 11,9%  
3 Kungshamra 1365 82,1% 17,1% 0,7% 0,1% 9,1% 55,4% 44,6% 41,4%  
4 Bergshamra Ö 1597 16,2% 35,2% 23,1% 25,5% 5,6% 45,0% 55,0% 7,3%  
5 Haga 948 36,0% 40,2% 14,8% 9,1% 4,4% 54,5% 45,5% 17,0%  
22 Råsunda NO 1288 19,5% 40,5% 18,6% 21,5% 3,7% 47,7% 52,3% 4,7%  
23 Råsunda SO 1562 25,6% 43,9% 17,6% 12,9% 3,1% 50,8% 49,2% 6,0%  
24 Råsunda Ö - Vasalund 1649 32,9% 37,4% 16,9% 12,8% 4,2% 49,8% 50,2% 7,2%  
25 Hagalund NO 1525 20,7% 41,2% 22,1% 16,0% 3,5% 51,5% 48,5% 8,1%  
26 Hagalund Centrum 1673 25,0% 35,6% 23,8% 15,6% 8,1% 49,6% 50,4% 16,2%  
27 Hagalund V 1612 21,4% 35,7% 24,4% 18,5% 5,7% 48,1% 51,9% 8,2%  
28 Hagalund S 1549 18,1% 34,2% 26,7% 21,1% 4,3% 47,9% 52,1% 14,4%  
29 Frösunda N 1887 18,4% 49,9% 19,8% 11,8% 3,2% 51,0% 49,0% 8,7%  
30 Frösunda S 1378 21,3% 44,3% 19,7% 14,7% 4,2% 47,9% 52,1% 9,2%  
31 Frösunda Centrum 1904 14,3% 50,7% 20,0% 15,0% 3,2% 50,1% 49,9% 7,3%  
32 Bergshamra N 1249 18,7% 28,3% 19,4% 33,6% 4,2% 43,6% 56,4% 8,7%  
33 Bergshamra S 1157 17,4% 30,9% 29,1% 22,6% 6,7% 47,8% 52,2% 8,6%  
34 Bergshamra NV 1120 18,5% 33,0% 22,5% 26,0% 5,3% 47,1% 52,9% 6,9%  
37 Järvastaden - Agnesberg 1682 24,8% 51,8% 16,0% 7,4% 6,1% 47,9% 52,1% 8,9%  
Solna Norra 26977 24,9% 38,7% 19,9% 16,5% 5,1% 49,2% 50,8% 10,8%

http://www.val.se