Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - Uppsala Mellersta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
1 Norra Luthagen 974 26,2% 26,8% 16,8% 30,2% 6,2% 46,9% 53,1% 3,7%  
2 Södra Svartbäcken 1589 19,0% 31,6% 24,9% 24,5% 5,5% 45,4% 54,6% 3,5%  
3 Norra Kapellgärdet 1494 72,4% 15,6% 9,2% 2,8% 12,1% 50,7% 49,3% 9,6%  
4 Södra Kapellgärdet 1166 76,2% 16,0% 6,1% 1,6% 8,0% 49,1% 50,9% 9,2%  
5 Luthagen-Eriksdal 1424 23,0% 28,4% 24,6% 24,0% 8,5% 46,9% 53,1% 4,1%  
6 Centrala Luthagen 1008 27,0% 31,5% 21,0% 20,4% 5,4% 44,5% 55,5% 3,9%  
7 Östra Luthagen 1489 41,3% 20,2% 14,4% 24,0% 8,3% 48,2% 51,8% 4,8%  
8 Norra Centrum 1262 23,9% 30,1% 20,0% 26,0% 4,5% 47,1% 52,9% 3,8%  
9 Västra Höganäs 1226 30,3% 28,1% 20,6% 21,0% 4,6% 47,8% 52,2% 3,8%  
10 Östra Höganäs 1458 30,6% 39,3% 14,0% 16,1% 3,3% 48,7% 51,3% 4,1%  
11 Norra Kvarngärdet 1010 28,2% 37,5% 20,6% 13,7% 6,2% 44,9% 55,1% 11,1%  
12 Södra Kvarngärdet 1000 21,1% 30,2% 26,8% 21,9% 7,9% 43,1% 56,9% 6,3%  
13 Sydvästra Luthagen 1343 36,9% 31,8% 14,8% 16,5% 5,4% 47,1% 52,9% 5,5%  
14 Observatoriet 1291 85,0% 8,9% 2,2% 3,9% 10,5% 49,2% 50,8% 8,6%  
15 Skolparken 1398 26,3% 16,7% 21,7% 35,3% 5,9% 46,9% 53,1% 3,5%  
16 Fjärdingen 990 36,1% 20,8% 20,7% 22,4% 5,8% 47,9% 52,1% 4,7%  
17 Södra Centrum 1050 22,4% 28,4% 22,2% 27,0% 4,2% 49,0% 51,0% 6,4%  
18 Fålhagen-Östra Station 1679 33,8% 38,5% 14,7% 12,9% 4,3% 47,1% 52,9% 3,7%  
19 Fålhagen-Vaksala Torg 1483 31,6% 35,1% 17,8% 15,4% 6,6% 47,3% 52,7% 3,6%  
20 Petterslund-Almtuna 1750 26,7% 32,7% 20,9% 19,7% 7,3% 46,9% 53,1% 3,4%  
21 Norra Kungsängen 1241 21,4% 26,1% 19,3% 33,2% 4,8% 44,7% 55,3% 4,7%  
22 Fålhagen-Almtuna 1770 24,0% 39,9% 22,8% 13,3% 7,1% 49,8% 50,2% 4,7%  
23 Portalgatan 927 22,4% 36,5% 27,3% 13,8% 5,3% 48,1% 51,9% 3,9%  
24 Södra Kungsängen 1504 20,7% 35,9% 27,7% 15,7% 5,0% 48,3% 51,7% 3,1%  
25 Tiundaskolan 944 24,0% 35,5% 22,1% 18,3% 6,0% 47,2% 52,8% 4,6%  
26 Rackarberget 1197 79,7% 15,5% 3,7% 1,2% 8,8% 54,0% 46,0% 9,2%  
27 Fyrisvall-Librobäck 1755 30,2% 37,3% 19,5% 13,0% 6,3% 49,3% 50,7% 3,2%  
28 Sankt Johannes 1392 41,7% 21,5% 18,1% 18,8% 8,1% 48,9% 51,1% 4,2%  
29 Centrum 868 27,5% 29,1% 21,3% 22,0% 5,1% 53,3% 46,7% 4,7%  
30 Vaksalagatan-Njord 945 19,9% 28,5% 24,0% 27,6% 6,0% 45,8% 54,2% 2,0%  
38 Kungsgärdet 1778 20,5% 32,7% 25,3% 21,5% 6,2% 45,1% 54,9% 4,4%  
39 Kåbo 1347 31,3% 28,6% 20,6% 19,5% 9,1% 52,3% 47,7% 13,6%  
41 Eriksberg-Västertorg 1075 17,9% 33,4% 21,4% 27,3% 3,5% 46,0% 54,0% 6,4%  
42 Eriksberg 1493 20,6% 33,1% 25,2% 21,1% 6,2% 48,0% 52,0% 4,9%  
43 Eriksberg-Täljstenen 1048 39,7% 31,1% 16,2% 13,0% 5,8% 44,5% 55,5% 7,7%  
55 Svartbäcken-Tuna Backar 1284 22,5% 31,7% 21,4% 24,4% 5,3% 45,9% 54,1% 2,6%  
56 Tuna Backar 889 18,6% 36,2% 25,5% 19,7% 4,5% 43,9% 56,1% 3,1%  
57 Norra Svartbäcken 1854 22,7% 38,7% 22,3% 16,3% 7,1% 47,2% 52,8% 2,4%  
60 Bellmansgatan 1289 25,6% 26,0% 27,9% 20,5% 10,7% 48,7% 51,3% 5,6%  
Uppsala Mellersta 50684 32,1% 29,7% 19,6% 18,7% 6,5% 47,7% 52,3% 5,1%

http://www.val.se