Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - Uppsala Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
31 Luthagen-Husbyborg 1444 26,2% 32,5% 22,4% 19,0% 7,3% 47,3% 52,7% 5,0%  
32 Stenhagen-Herrhagen 1448 18,3% 51,0% 18,2% 12,5% 8,6% 50,0% 50,0% 7,0%  
33 Stenhagen-Berthåga 1380 23,0% 40,7% 25,7% 10,7% 12,2% 48,6% 51,4% 8,0%  
34 Södra Flogsta 1256 18,2% 27,5% 36,8% 17,4% 9,5% 47,5% 52,5% 3,6%  
35 Norra Flogsta 1465 39,4% 21,4% 23,4% 15,8% 10,0% 46,6% 53,4% 4,6%  
36 Rickomberga 1147 14,7% 32,9% 22,9% 29,5% 5,1% 43,1% 56,9% 3,2%  
37 Ekeby-Studentstaden 1479 77,1% 15,3% 4,9% 2,6% 15,5% 51,5% 48,5% 8,0%  
40 Eriksberg-Håga 1202 17,7% 29,0% 23,3% 30,0% 7,1% 41,7% 58,3% 5,1%  
44 Västra Norby 1544 15,3% 35,8% 26,6% 22,3% 9,3% 48,1% 51,9% 3,4%  
45 Östra Norby 1494 16,9% 27,6% 27,7% 27,7% 9,8% 48,6% 51,4% 2,5%  
46 Östra Stenhagen 929 26,5% 32,6% 27,7% 13,2% 11,5% 48,3% 51,7% 7,4%  
47 Västra Flogsta 1336 80,8% 13,2% 4,1% 1,9% 11,4% 51,3% 48,7% 13,7%  
48 Sernanders väg 1482 76,9% 18,0% 3,2% 2,0% 26,6% 55,1% 44,9% 16,1%  
51 Tuna Backar-Ärna 1790 15,8% 32,5% 21,2% 30,6% 5,3% 47,9% 52,1% 3,6%  
81 Ulleråker 1369 23,1% 39,7% 21,3% 15,9% 4,2% 47,9% 52,1% 11,5%  
82 Gottsunda-Vårdsätra 1242 12,6% 48,2% 24,7% 14,5% 7,9% 48,6% 51,4% 5,6%  
83 Norra Valsätra 1803 17,0% 30,3% 26,4% 26,3% 9,0% 47,9% 52,1% 5,3%  
84 Sunnersta-Ultuna 1103 31,6% 35,5% 14,5% 18,4% 8,4% 45,4% 54,6% 6,8%  
85 Norra Gottsunda 1644 34,5% 37,0% 18,0% 10,5% 8,5% 52,1% 47,9% 15,8%  
86 Södra Valsätra 1502 32,2% 36,4% 19,6% 11,8% 9,8% 50,3% 49,7% 22,4%  
87 Västra Gottsunda 1344 31,6% 39,2% 19,4% 9,7% 6,9% 50,1% 49,9% 15,0%  
88 Mellersta Gottsunda 1427 22,6% 31,0% 22,6% 23,7% 6,4% 48,8% 51,2% 11,6%  
89 Södra Gottsunda 1460 23,0% 31,5% 27,6% 17,9% 9,9% 46,0% 54,0% 6,6%  
90 Norra Sunnersta 1245 24,3% 33,8% 23,4% 18,5% 10,2% 48,4% 51,6% 7,3%  
91 Södra Sunnersta 1099 17,3% 30,4% 30,0% 22,3% 11,6% 51,1% 48,9% 3,6%  
92 Mellersta Sunnersta 1007 15,9% 40,2% 27,2% 16,7% 9,8% 51,8% 48,2% 4,1%  
110 Balingsta-Ramsta-Hagby 1065 17,2% 42,3% 25,7% 14,8% 8,8% 51,8% 48,2% 2,3%  
114 Dalby-Uppsala-Näs-Västeråker 1510 13,3% 37,6% 30,1% 18,9% 7,0% 50,7% 49,3% 3,0%  
117 Vänge-Läby 1724 15,8% 41,2% 25,2% 17,7% 7,4% 50,1% 49,9% 3,7%  
127 Åland-Skogstibble 728 16,1% 32,8% 29,8% 21,3% 8,2% 50,7% 49,3% 3,4%  
128 Järlåsa 915 15,6% 34,6% 29,7% 20,0% 7,1% 52,2% 47,8% 4,9%  
129 Jumkil-Åkerby 896 17,3% 34,3% 29,5% 19,0% 7,9% 50,7% 49,3% 1,6%  
130 Börje 704 17,2% 40,5% 28,8% 13,5% 8,9% 49,6% 50,4% 2,1%  
131 Åkerlänna 595 17,0% 35,3% 29,9% 17,8% 8,7% 52,1% 47,9% 0,7%  
132 Bälinge glesbygd 844 12,1% 40,9% 28,9% 18,1% 7,0% 50,6% 49,4% 1,2%  
133 Lövstalöt 1146 11,5% 39,8% 25,2% 23,5% 7,0% 52,6% 47,4% 3,0%  
134 Bälinge tätort 1107 13,6% 40,5% 22,1% 23,8% 7,4% 48,1% 51,9% 2,8%  
135 Skuttunge 715 17,9% 39,7% 26,3% 16,1% 7,7% 53,4% 46,6% 0,8%  
146 Björklinge glesbygd 1436 15,1% 38,4% 28,6% 18,0% 8,4% 51,3% 48,7% 2,5%  
147 Björklinge tätort 1750 16,9% 41,2% 21,3% 20,6% 9,8% 48,5% 51,5% 2,1%  
151 Viksta 521 15,5% 36,5% 28,2% 19,8% 8,3% 53,2% 46,8% 1,9%  
Uppsala Västra 51297 25,0% 34,3% 23,1% 17,6% 9,2% 49,3% 50,7% 6,4%

http://www.val.se