Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - Uppsala Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
50 Yrsaparken-Nyby gård 1653 21,9% 34,8% 25,4% 17,8% 9,4% 49,4% 50,6% 5,1%  
52 Gamla Uppsala 1122 16,8% 42,2% 25,4% 15,6% 8,5% 51,2% 48,8% 3,6%  
53 Södra Nyby 1133 19,2% 31,4% 24,0% 25,3% 7,3% 48,4% 51,6% 4,1%  
54 Norra Nyby 1173 22,0% 24,2% 21,2% 32,6% 4,5% 49,4% 50,6% 4,3%  
58 Norra Löten 1535 28,5% 32,2% 21,8% 17,5% 8,3% 43,8% 56,2% 7,4%  
59 Södra Löten 919 17,6% 30,3% 23,9% 28,2% 5,3% 46,6% 53,4% 5,1%  
61 Vaksala-Jälla 841 19,4% 41,9% 24,0% 14,7% 8,7% 54,8% 45,2% 5,4%  
62 Norra Gränby 1133 27,1% 35,9% 21,6% 15,4% 7,5% 47,7% 52,3% 9,8%  
63 Västra Gränby 1618 35,2% 37,8% 15,7% 11,3% 8,8% 47,9% 52,1% 10,3%  
64 Södra Gränby 1444 16,8% 30,6% 23,6% 29,0% 4,9% 46,5% 53,5% 2,9%  
65 Norra Salabacke 1166 22,8% 23,2% 18,0% 36,0% 4,5% 47,3% 52,7% 2,7%  
66 Västra Salabacke 1000 23,1% 32,0% 20,1% 24,8% 4,9% 45,4% 54,6% 2,4%  
67 Källparken 1350 26,4% 38,1% 21,0% 14,4% 5,6% 47,1% 52,9% 4,5%  
68 Norra Årsta 1280 21,8% 29,0% 29,4% 19,8% 4,8% 46,6% 53,4% 3,9%  
69 Centrala Årsta 1227 14,4% 25,7% 22,9% 37,0% 7,3% 47,3% 52,7% 4,3%  
70 Södra Salabacke 1161 24,3% 34,8% 19,4% 21,5% 7,0% 48,1% 51,9% 2,8%  
71 Östra Salabacke 1243 24,1% 30,8% 19,1% 26,0% 5,6% 46,0% 54,0% 2,9%  
72 Södra Årsta 1076 19,7% 24,6% 19,8% 35,9% 5,9% 45,8% 54,2% 4,5%  
73 Slavsta 1377 25,1% 44,8% 20,3% 9,8% 8,3% 47,9% 52,1% 8,9%  
74 Östra Årsta 1414 19,8% 34,3% 24,7% 21,2% 9,1% 46,9% 53,1% 4,0%  
75 Skomakarberget 867 18,2% 36,3% 27,8% 17,6% 4,0% 42,8% 57,2% 4,5%  
76 Byggmästaren 1583 27,4% 28,4% 18,0% 26,3% 3,9% 44,9% 55,1% 3,0%  
101 Bergbrunna-Uppsävja-Danmark 1681 15,3% 34,9% 29,1% 20,6% 9,1% 51,6% 48,4% 3,0%  
102 Nåntuna-Vilan 664 14,8% 33,4% 26,1% 25,8% 9,5% 49,7% 50,3% 2,9%  
103 Nåntuna 1678 12,1% 40,1% 28,7% 19,1% 7,8% 49,5% 50,5% 2,6%  
104 Norra Sävja 1798 22,2% 38,2% 26,2% 13,4% 10,4% 47,1% 52,9% 6,3%  
105 Södra Sävja 849 20,7% 36,0% 16,8% 26,4% 8,0% 44,3% 55,7% 10,0%  
106 Mellersta Sävja 1206 24,3% 38,6% 21,3% 15,8% 10,0% 46,8% 53,2% 7,9%  
109 Funbo 1623 16,5% 43,0% 27,0% 13,4% 8,0% 50,8% 49,2% 3,8%  
136 Skyttorp-Tensta 1280 17,7% 34,5% 28,8% 19,0% 8,1% 52,0% 48,0% 2,7%  
137 Vattholma 1394 15,9% 39,1% 31,4% 13,6% 8,7% 49,6% 50,4% 2,4%  
141 Västra Storvreta 1692 16,0% 42,1% 24,9% 17,0% 6,6% 49,8% 50,2% 3,2%  
142 Östra Storvreta 1933 14,2% 41,1% 25,6% 19,1% 8,4% 50,9% 49,1% 2,0%  
143 Storvreta-Lyckebo 1249 23,6% 45,2% 23,6% 7,5% 12,9% 48,8% 51,2% 5,6%  
152 Knutby 1129 13,4% 34,8% 26,8% 25,0% 6,6% 50,7% 49,3% 3,3%  
153 Faringe-Bladåker 505 13,3% 36,4% 27,3% 23,0% 6,1% 53,9% 46,1% 5,1%  
154 Almunge 1486 15,9% 33,6% 28,3% 22,2% 7,6% 51,7% 48,3% 3,0%  
155 Länna 677 19,4% 35,5% 29,0% 16,2% 9,6% 51,7% 48,3% 2,4%  
176 Stavby 572 15,9% 35,7% 30,1% 18,4% 8,4% 51,2% 48,8% 1,6%  
177 Tuna 695 18,4% 31,8% 30,9% 18,8% 8,1% 53,5% 46,5% 3,0%  
178 Gåvsta-Rasbo 1612 16,8% 41,3% 25,6% 16,4% 7,2% 50,3% 49,7% 3,1%  
180 Rasbokil 566 17,1% 39,4% 25,6% 17,8% 6,9% 51,4% 48,6% 2,3%  
Uppsala Östra 51604 20,1% 35,5% 24,2% 20,2% 7,5% 48,6% 51,4% 4,4%

http://www.val.se