Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Södermanlands län - Ålder och kön - Eskilstuna Sydöstra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Barva-Jäder 1089 15,3% 33,8% 29,0% 21,9% 5,7% 52,1% 47,9% 1,7%  
Fröslunda-Björkhultsvägen 1103 22,3% 32,5% 24,7% 20,6% 7,1% 49,1% 50,9% 17,6%  
Fröslunda-Tallåsparken 1320 25,0% 27,6% 20,1% 27,3% 8,3% 47,3% 52,7% 12,8%  
Hållsta 1207 13,4% 34,8% 27,4% 24,4% 6,0% 52,4% 47,6% 3,4%  
Kjula 1188 12,0% 34,6% 27,4% 26,0% 5,0% 49,2% 50,8% 3,4%  
Mesta 1424 11,0% 29,9% 27,0% 32,1% 6,4% 49,6% 50,4% 2,2%  
Myrtorp 1197 20,1% 34,0% 20,3% 25,6% 7,9% 47,9% 52,1% 5,3%  
Näshulta 722 11,4% 28,4% 36,4% 23,8% 5,7% 52,1% 47,9% 2,6%  
Råbergstorp-Lagersberg 1258 31,8% 36,9% 14,4% 16,9% 12,6% 47,2% 52,8% 16,1%  
Skogstorp Norra 1223 11,6% 39,7% 23,4% 25,3% 7,4% 51,1% 48,9% 2,3%  
Skogstorp Södra 969 11,7% 40,4% 24,8% 23,2% 6,9% 50,7% 49,3% 1,7%  
Stenby 869 18,4% 44,2% 23,7% 13,7% 8,1% 47,5% 52,5% 4,1%  
Stenkvista 967 12,7% 38,7% 24,8% 23,8% 6,3% 50,4% 49,6% 3,3%  
Västermalm 1244 28,3% 30,5% 21,3% 19,9% 9,6% 49,4% 50,6% 13,2%  
Ärla 1688 14,2% 34,2% 28,4% 23,2% 7,6% 51,8% 48,2% 2,1%  
Eskilstuna Sydöstra 17468 17,5% 34,4% 24,6% 23,5% 7,4% 49,8% 50,2% 6,3%

http://www.val.se