Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Östergötlands län - Ålder och kön - Linköping Sydväst

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Berga 1 (Ramshäll) 1408 27,0% 25,8% 22,1% 25,1% 9,6% 46,6% 53,4% 5,8%  
Berga 2 (Berga NO) 998 29,4% 29,5% 15,7% 25,5% 8,2% 49,6% 50,4% 16,8%  
Berga 3 (Berga NV) 1144 32,4% 31,0% 16,8% 19,8% 8,5% 51,3% 48,7% 18,4%  
Berga 4 (Berga SO) 1153 12,7% 31,3% 20,6% 35,4% 6,0% 47,5% 52,5% 1,3%  
Berga 5 (Vidingsjö N) 1038 8,6% 30,6% 20,8% 40,0% 6,4% 50,2% 49,8% 0,9%  
Berga 6 (Berga SV) 1122 20,5% 30,0% 20,8% 28,7% 6,5% 47,2% 52,8% 9,1%  
Berga 7 (Vidingsjö S) 1183 8,4% 23,7% 32,8% 35,2% 4,6% 44,6% 55,4% 0,7%  
Berga 8 (Haninge mfl) 1145 21,1% 42,8% 23,8% 12,2% 9,4% 48,9% 51,1% 2,4%  
Berga 9 (Garnisonen) 1042 20,1% 38,1% 24,6% 17,3% 7,3% 48,2% 51,8% 2,7%  
Domkyrko 2 (Hunneberg) 1332 40,2% 29,4% 16,1% 14,3% 6,2% 47,4% 52,6% 2,0%  
Domkyrko 6 (Kanberget mfl) 1380 28,5% 25,1% 25,9% 20,6% 5,7% 49,1% 50,9% 2,4%  
Domkyrko 7 (Innerstaden S) 1605 23,6% 21,3% 18,5% 36,6% 5,3% 47,9% 52,1% 2,4%  
Domkyrko 8 (Ekkällan-Stolplyckan) 1353 32,9% 28,6% 12,7% 25,8% 9,0% 46,4% 53,6% 3,6%  
Domkyrko 14 (Valla) 1529 44,3% 24,5% 14,7% 16,5% 13,1% 51,9% 48,1% 2,5%  
Domkyrko 15 (T1 N) 1545 49,3% 27,8% 10,9% 12,0% 9,0% 51,8% 48,2% 3,1%  
Domkyrko 16 (T1 S) 1398 47,7% 31,1% 13,4% 7,8% 13,3% 52,4% 47,6% 3,3%  
Domkyrko 17 (Innerstaden N) 1302 33,5% 24,6% 21,0% 21,0% 7,4% 49,3% 50,7% 3,1%  
Nykil-Gammalkil 1504 16,1% 36,9% 28,5% 18,6% 8,2% 52,1% 47,9% 1,4%  
Rappestad (Rappestad-Vikingstad N) 1157 13,4% 35,6% 27,6% 23,4% 7,3% 51,1% 48,9% 0,7%  
Sjögestad 552 14,9% 38,8% 29,5% 16,8% 8,0% 53,3% 46,7% 2,2%  
Skeda 963 14,1% 44,9% 22,6% 18,4% 7,3% 50,8% 49,2% 2,0%  
Slaka 1 (Lambohov C) 1555 29,4% 39,1% 18,8% 12,7% 9,4% 53,7% 46,3% 8,0%  
Slaka 2 (Lambohov Ö) 1526 19,9% 51,1% 20,6% 8,3% 7,8% 49,2% 50,8% 4,4%  
Slaka 3 (Slaka-Lilla Mjärdevi) 1601 23,7% 42,7% 21,2% 12,4% 9,4% 54,2% 45,8% 4,4%  
Slaka 4 (Lambohov S) 1542 22,2% 40,9% 25,9% 11,0% 9,3% 50,0% 50,0% 5,3%  
Ulrika 313 9,6% 30,4% 29,7% 30,4% 3,2% 56,2% 43,8% 2,9%  
Vikingstad (Vikingstad S) 1201 14,6% 37,7% 25,1% 22,6% 6,8% 49,4% 50,6% 1,2%  
Vårdnäs 1696 15,7% 33,8% 30,4% 20,1% 8,5% 50,9% 49,1% 1,5%  
Västerlösa-Björkeberg 684 14,6% 44,0% 25,4% 15,9% 5,1% 52,3% 47,7% 0,9%  
Linköping Sydväst 35971 25,1% 33,2% 21,4% 20,2% 8,1% 50,0% 50,0% 4,0%

http://www.val.se