Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Jönköpings län - Ålder och kön - Jönköpings kommun Valkrets Syd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Barnarp 1 1396 21,1% 37,5% 27,7% 13,8% 8,7% 50,9% 49,1% 1,9%  
Barnarp 2 967 17,9% 37,7% 25,3% 19,0% 8,2% 53,2% 46,8% 2,5%  
Hovslätt N 1546 14,0% 33,1% 26,9% 26,1% 7,7% 48,1% 51,9% 1,4%  
Hovslätt S 1738 19,6% 37,7% 23,1% 19,7% 8,8% 50,6% 49,4% 2,9%  
Kristina 1 1649 19,0% 26,7% 27,5% 26,9% 5,0% 47,2% 52,8% 3,2%  
Kristina 2 1404 30,5% 28,7% 20,4% 20,4% 7,4% 47,7% 52,3% 3,1%  
Kristina 3 1240 22,3% 29,3% 19,5% 28,9% 6,8% 49,2% 50,8% 7,7%  
Kristina 4 1372 13,8% 31,2% 22,7% 32,3% 7,3% 45,8% 54,2% 1,3%  
Kristina 5 1196 17,7% 25,5% 21,7% 35,0% 4,7% 46,7% 53,3% 3,5%  
Kristina 6 1554 41,6% 26,6% 18,6% 13,2% 9,5% 50,5% 49,5% 3,1%  
Kristina 7 1348 35,8% 29,4% 17,4% 17,4% 6,8% 46,6% 53,4% 2,8%  
Kristina 13 1331 28,9% 31,7% 19,7% 19,8% 7,3% 44,2% 55,8% 1,9%  
Ljungarum 1 845 30,2% 28,9% 20,4% 20,6% 8,6% 50,3% 49,7% 3,4%  
Ljungarum 6 785 17,6% 35,5% 25,6% 21,3% 10,2% 48,2% 51,8% 1,3%  
Ljungarum 7 953 16,2% 26,3% 33,7% 23,8% 6,4% 49,5% 50,5% 2,6%  
Månsarp 1092 18,2% 35,0% 23,6% 23,2% 8,6% 52,2% 47,8% 1,7%  
Norrahammar N 1722 19,8% 39,0% 19,0% 22,2% 7,9% 51,2% 48,8% 4,2%  
Norrahammar S 1660 17,4% 40,6% 22,1% 19,9% 7,6% 51,9% 48,1% 5,8%  
Rogberga N-Öggestorp 1807 19,2% 34,8% 24,1% 21,9% 7,5% 49,5% 50,5% 2,3%  
Rogberga S-Ödestugu 1800 17,0% 41,2% 22,8% 18,9% 8,1% 49,9% 50,1% 1,3%  
Råslätt N 1905 24,9% 32,0% 18,1% 25,0% 7,5% 46,9% 53,1% 10,9%  
Råslätt S 1905 33,6% 29,9% 18,4% 18,1% 12,2% 49,8% 50,2% 12,2%  
Taberg N 1197 16,7% 39,4% 23,9% 20,0% 8,4% 50,8% 49,2% 1,6%  
Taberg S 1166 17,3% 42,3% 18,3% 22,1% 7,4% 50,5% 49,5% 2,1%  
Jönköpings kommun Valkrets Syd 33578 22,3% 33,5% 22,3% 21,9% 7,9% 49,2% 50,8% 3,8%

http://www.val.se