Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Jönköpings län - Ålder och kön - Nässjö tätort

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nässjö 1 1610 18,9% 16,2% 17,8% 47,1% 6,3% 44,2% 55,8% 2,9%  
Nässjö 2 1307 19,1% 33,8% 22,2% 24,9% 8,0% 49,2% 50,8% 3,7%  
Nässjö 3 1382 14,0% 29,0% 25,5% 31,5% 5,7% 49,2% 50,8% 2,2%  
Nässjö 4 1709 20,7% 29,5% 28,0% 21,7% 8,4% 48,0% 52,0% 3,0%  
Nässjö 5 1676 16,8% 29,8% 28,8% 24,6% 8,2% 49,5% 50,5% 1,3%  
Nässjö 6 1471 23,0% 31,9% 21,8% 23,3% 9,4% 47,8% 52,2% 12,4%  
Nässjö 7 1505 22,7% 33,7% 21,8% 21,9% 8,2% 52,0% 48,0% 6,4%  
Nässjö 8 1540 15,8% 37,9% 24,7% 21,7% 6,0% 51,0% 49,0% 1,6%  
Nässjö 9 1430 20,8% 25,5% 24,8% 29,0% 7,5% 49,9% 50,1% 2,4%  
Nässjö tätort 13630 19,1% 29,6% 24,0% 27,3% 7,5% 48,9% 51,1% 3,9%

http://www.val.se