Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Jönköpings län - Ålder och kön - Värnamo centralort

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Värnamo 1 1197 19,5% 38,3% 22,3% 20,0% 8,1% 51,1% 48,9% 3,5%  
Värnamo 2 1251 18,3% 36,9% 19,5% 25,3% 7,4% 48,0% 52,0% 5,5%  
Värnamo 3 1508 25,1% 33,5% 20,4% 21,0% 8,1% 49,8% 50,2% 2,9%  
Värnamo 4 1452 19,7% 23,5% 21,1% 35,7% 5,5% 48,0% 52,0% 5,2%  
Värnamo 5 1336 19,4% 35,9% 20,9% 23,9% 8,1% 49,8% 50,2% 5,9%  
Värnamo 6 1473 19,7% 27,6% 23,7% 29,1% 7,0% 47,3% 52,7% 2,2%  
Värnamo 7 1497 20,3% 28,0% 19,6% 32,1% 6,5% 45,6% 54,4% 2,4%  
Värnamo 8 1073 20,9% 35,1% 22,1% 21,9% 7,1% 49,9% 50,1% 12,8%  
Värnamo 9 1289 11,3% 35,8% 28,5% 24,4% 6,4% 49,0% 51,0% 1,6%  
Värnamo 10 1543 17,7% 35,3% 25,6% 21,4% 8,2% 49,9% 50,1% 3,2%  
Värnamo 11 1622 12,1% 41,3% 25,4% 21,1% 6,4% 48,0% 52,0% 2,0%  
Värnamo 12 824 17,6% 32,6% 23,1% 26,7% 6,3% 46,6% 53,4% 5,5%  
Värnamo centralort 16065 18,5% 33,6% 22,7% 25,3% 7,1% 48,6% 51,4% 4,1%

http://www.val.se