Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Kalmar län - Ålder och kön - Kalmar Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Falkenberg 1412 29,2% 22,1% 20,0% 28,7% 8,4% 44,9% 55,1% 2,8%  
Gamla stan 1277 24,7% 26,9% 22,0% 26,4% 9,1% 44,6% 55,4% 1,3%  
Hagby Vassmolösa S 1451 15,0% 30,7% 30,0% 24,3% 6,9% 51,9% 48,1% 3,6%  
Halltorp-Voxtorp 812 14,8% 32,9% 28,2% 24,1% 6,4% 50,4% 49,6% 4,1%  
Kalmarsundsparken-Stensö 1103 19,9% 30,4% 25,0% 24,8% 7,3% 48,6% 51,4% 1,8%  
Kvarnholmen 1500 32,3% 26,1% 20,7% 20,8% 7,0% 50,7% 49,3% 2,3%  
Ljungbyholm-Vassmolösa N 1642 14,2% 40,4% 21,3% 24,2% 7,6% 50,2% 49,8% 1,5%  
Malmen S 991 47,3% 20,6% 18,0% 14,1% 12,6% 50,5% 49,5% 3,1%  
Malmen V 1541 45,4% 27,3% 17,3% 10,1% 13,3% 48,0% 52,0% 1,9%  
Malmen Ö-Norrgårdsgärdet Ö 1674 34,3% 24,4% 21,0% 20,3% 9,3% 45,9% 54,1% 1,7%  
Påryd 768 12,9% 28,9% 27,3% 30,9% 7,4% 52,5% 47,5% 2,7%  
Rinkabyholm S-Hossmo 1265 11,9% 40,9% 27,7% 19,6% 5,3% 49,3% 50,7% 1,3%  
Sandås-Stensberg 1644 32,1% 28,3% 19,8% 19,8% 8,4% 46,8% 53,2% 1,4%  
Smedby S-Rinkabyholm N-Boholmarna 1255 13,2% 39,2% 24,7% 22,9% 6,2% 49,2% 50,8% 1,8%  
Smedby V 958 21,0% 38,5% 25,9% 14,6% 9,8% 49,1% 50,9% 7,2%  
Smedby Ö 1240 16,8% 36,4% 25,6% 21,2% 8,7% 49,2% 50,8% 2,7%  
Tegelviken-Johannesborg 1294 24,7% 34,1% 22,3% 19,0% 8,3% 50,4% 49,6% 1,5%  
Trekanten 1574 16,1% 39,9% 25,0% 19,1% 5,0% 50,6% 49,4% 1,5%  
Tvärskog 875 16,9% 33,1% 29,4% 20,6% 7,9% 52,2% 47,8% 3,1%  
Ängö-Varvsholmen 1094 22,3% 23,4% 31,4% 22,9% 6,1% 49,1% 50,9% 1,9%  
Kalmar Södra 25370 23,9% 31,2% 23,7% 21,2% 8,1% 49,0% 51,0% 2,3%

http://www.val.se