Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Hallands län - Ålder och kön - Halmstads östra valkrets

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Breared 1110 14,4% 29,9% 27,4% 28,3% 6,9% 51,5% 48,5% 3,2%  
Eldsberga 1487 15,7% 36,6% 28,2% 19,5% 6,9% 51,8% 48,2% 2,0%  
Martin Luther 1 1832 40,1% 27,0% 15,5% 17,4% 8,4% 48,4% 51,6% 2,6%  
Martin Luther 2 1201 42,9% 28,0% 17,2% 12,0% 11,1% 51,5% 48,5% 3,2%  
Martin Luther 3 1524 41,7% 20,3% 11,2% 26,8% 11,4% 47,2% 52,8% 4,7%  
Martin Luther 4 1525 38,0% 27,7% 15,1% 19,1% 8,5% 47,6% 52,4% 3,7%  
Martin Luther 5 1379 31,0% 29,8% 21,6% 17,6% 8,3% 48,5% 51,5% 4,0%  
Martin Luther 6 1937 27,7% 18,2% 21,4% 32,7% 7,6% 46,3% 53,7% 2,3%  
Martin Luther 7 1650 13,2% 38,5% 28,7% 19,6% 7,2% 48,6% 51,4% 1,3%  
Martin Luther 8 1598 35,7% 25,9% 21,2% 17,1% 8,3% 51,7% 48,3% 6,6%  
Martin Luther 9 1033 25,3% 25,9% 19,9% 28,8% 5,7% 46,1% 53,9% 4,7%  
Martin Luther 10 1174 19,5% 25,6% 24,0% 30,9% 6,1% 49,9% 50,1% 4,3%  
Martin Luther 11 1475 24,7% 25,5% 18,2% 31,5% 5,6% 46,0% 54,0% 4,2%  
Martin Luther 12 1555 36,3% 36,3% 17,9% 9,5% 14,4% 50,9% 49,1% 17,0%  
Martin Luther 13 1845 27,2% 33,0% 19,3% 20,5% 7,5% 51,3% 48,7% 15,8%  
Martin Luther 14 1217 16,8% 36,1% 23,3% 23,8% 7,3% 48,3% 51,7% 2,9%  
Snöstorp 1 1717 26,7% 31,9% 23,5% 17,9% 7,8% 47,9% 52,1% 9,4%  
Snöstorp 2 1519 13,0% 25,2% 26,7% 35,1% 5,3% 45,1% 54,9% 2,2%  
Snöstorp 3 1641 14,4% 25,2% 26,9% 33,5% 7,1% 48,6% 51,4% 2,3%  
Snöstorp 4 1060 19,7% 37,5% 31,5% 11,3% 8,0% 48,8% 51,2% 4,1%  
Snöstorp 5 1716 17,2% 44,0% 21,6% 17,2% 8,3% 50,6% 49,4% 2,6%  
Snöstorp 6 1794 12,7% 34,8% 24,5% 27,9% 6,2% 50,3% 49,7% 1,7%  
Snöstorp 7 1088 21,9% 34,2% 33,3% 10,7% 9,2% 51,0% 49,0% 3,9%  
Trönninge 1590 12,4% 36,2% 26,4% 25,1% 6,6% 50,3% 49,7% 2,3%  
Tönnersjö 335 14,3% 36,1% 29,9% 19,7% 7,2% 52,5% 47,5% 3,9%  
Halmstads östra valkrets 36002 24,6% 30,5% 22,5% 22,4% 7,9% 49,1% 50,9% 4,7%

http://www.val.se