Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Ålder och kön - Härryda västra valkrets

Observera att det hölls omval till landstingsfullmäktige i Västra Götaland 2011-05-15, med ett annat valresultat som följd.

Klicka här för att se valresultatet från omvalet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mölnlycke 1 1411 16,4% 40,3% 24,2% 19,1% 10,7% 48,1% 51,9% 2,6%  
Mölnlycke 2 1555 27,7% 35,0% 21,2% 16,1% 8,1% 49,1% 50,9% 8,5%  
Mölnlycke 3 1559 15,3% 23,6% 17,0% 44,1% 5,2% 44,8% 55,2% 3,5%  
Mölnlycke 4 1537 12,0% 36,5% 27,5% 24,0% 7,3% 50,7% 49,3% 3,5%  
Mölnlycke 5 1509 16,9% 38,6% 26,9% 17,6% 9,6% 49,8% 50,2% 3,4%  
Mölnlycke 6 1446 13,4% 43,3% 23,7% 19,6% 8,1% 50,8% 49,2% 2,0%  
Mölnlycke 7 1313 20,6% 39,1% 26,1% 14,2% 10,2% 48,4% 51,6% 4,3%  
Mölnlycke 8 1843 12,6% 60,0% 17,3% 10,1% 7,7% 50,8% 49,2% 4,4%  
Härryda västra valkrets 12173 16,7% 40,0% 22,7% 20,5% 8,3% 49,1% 50,9% 4,1%

http://www.val.se