Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Ålder och kön - Härryda östra valkrets

Observera att det hölls omval till landstingsfullmäktige i Västra Götaland 2011-05-15, med ett annat valresultat som följd.

Klicka här för att se valresultatet från omvalet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hindås 1 1084 18,8% 38,6% 27,9% 14,8% 10,1% 51,1% 48,9% 4,4%  
Hindås 2 1180 17,5% 36,4% 25,5% 20,7% 8,1% 51,7% 48,3% 3,8%  
Hällingsjö 1163 15,0% 40,7% 25,9% 18,4% 7,3% 52,0% 48,0% 4,2%  
Härryda 1372 18,0% 39,1% 23,5% 19,5% 6,7% 53,9% 46,1% 5,4%  
Landvetter 1 1439 17,5% 41,1% 25,6% 15,8% 8,1% 53,9% 46,1% 4,7%  
Landvetter 2 1351 15,0% 38,5% 26,0% 20,5% 7,1% 47,7% 52,3% 5,3%  
Landvetter 3 1390 13,5% 42,4% 28,4% 15,7% 8,7% 50,8% 49,2% 2,3%  
Landvetter 4 1280 12,2% 53,2% 20,1% 14,5% 5,7% 50,2% 49,8% 2,3%  
Landvetter 5 1452 14,6% 43,7% 24,4% 17,2% 8,3% 50,7% 49,3% 6,0%  
Rävlanda 1376 16,9% 35,6% 24,3% 23,2% 7,8% 48,2% 51,8% 4,2%  
Härryda östra valkrets 13087 15,9% 41,0% 25,1% 18,0% 7,8% 51,0% 49,0% 4,3%

http://www.val.se