Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Ålder och kön - Mark 1

Observera att det hölls omval till landstingsfullmäktige i Västra Götaland 2011-05-15, med ett annat valresultat som följd.

Klicka här för att se valresultatet från omvalet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fritsla 1105 18,6% 30,5% 23,3% 27,5% 8,9% 48,2% 51,8% 6,6%  
Kinna centrum 1170 17,3% 25,1% 19,2% 38,4% 6,2% 46,9% 53,1% 1,9%  
Kinna-Aspäng 1279 20,3% 22,1% 19,5% 38,1% 5,5% 46,7% 53,3% 4,8%  
Kinna-Marieberg-Kinnahult 1326 16,1% 33,6% 27,6% 22,7% 7,2% 49,5% 50,5% 3,1%  
Kinna-Näs-Vallås 1423 18,9% 34,2% 21,4% 25,4% 5,7% 48,1% 51,9% 3,0%  
Kinna-Rydal-Kinnaström 1211 19,1% 39,0% 24,0% 17,9% 7,2% 50,9% 49,1% 4,0%  
Skephult-Fritsla 1067 14,3% 34,3% 27,1% 24,3% 8,1% 51,2% 48,8% 3,1%  
Svansjö 1815 14,8% 29,0% 27,4% 28,7% 7,2% 51,0% 49,0% 2,5%  
Örby centrum 1340 14,2% 33,1% 27,2% 25,6% 6,6% 48,3% 51,7% 1,0%  
Örby-Krok-Brättingstorp 1240 14,7% 33,5% 30,1% 21,8% 7,7% 50,9% 49,1% 3,2%  
Mark 1 12976 16,8% 31,4% 24,8% 27,1% 7,0% 49,2% 50,8% 3,2%

http://www.val.se