Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Ålder och kön - Göteborg, Hisingen

Observera att det hölls omval till landstingsfullmäktige i Västra Götaland 2011-05-15, med ett annat valresultat som följd.

Klicka här för att se valresultatet från omvalet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Backa, Aröd 1908 23,5% 33,2% 23,9% 19,4% 7,1% 50,3% 49,7% 8,1%  
Backa, Backa Röd 1686 35,1% 35,4% 17,7% 11,7% 10,6% 50,7% 49,3% 13,2%  
Backa, Backadalen 1432 15,9% 24,8% 21,1% 38,2% 4,3% 45,4% 54,6% 6,3%  
Backa, Brunnsbo 1616 27,3% 30,6% 16,8% 25,2% 8,3% 44,7% 55,3% 6,4%  
Backa, Bäckebol 1003 18,6% 25,2% 26,0% 30,1% 5,3% 45,5% 54,5% 5,9%  
Backa, Bällskär 1009 13,4% 34,9% 29,3% 22,4% 6,6% 51,0% 49,0% 5,2%  
Backa, Norra Backa 1703 20,5% 35,4% 20,9% 23,2% 6,5% 46,7% 53,3% 8,2%  
Backa, Selma Lagerlöfs torg 1068 30,2% 32,7% 17,2% 19,9% 7,0% 53,8% 46,2% 14,2%  
Backa, Skogome-Sankt Jörgen 1830 14,3% 39,3% 22,0% 24,5% 5,9% 49,4% 50,6% 4,3%  
Backa, Skälltorp 1713 16,1% 27,1% 25,5% 31,3% 4,8% 48,7% 51,3% 8,1%  
Backa, Södra Backa 1362 16,6% 30,6% 26,6% 26,2% 6,2% 49,4% 50,6% 5,2%  
Backa, Tingstad 1445 18,5% 32,2% 26,4% 22,9% 6,7% 50,9% 49,1% 5,3%  
Backa, Åketorp 1668 16,3% 33,8% 32,1% 17,7% 8,3% 51,4% 48,6% 3,7%  
Biskopsgården, Badvädersgatan m fl 1295 19,6% 21,7% 20,7% 38,0% 4,8% 49,3% 50,7% 10,3%  
Biskopsgården, Jättesten 1780 19,0% 27,4% 23,5% 30,1% 5,0% 48,1% 51,9% 10,5%  
Biskopsgården, Kärrsmossen 1780 22,4% 40,5% 21,1% 16,1% 8,6% 56,1% 43,9% 10,2%  
Biskopsgården, Länsmansgårdens Centr 1284 25,1% 38,2% 20,6% 16,1% 6,4% 50,6% 49,4% 16,3%  
Biskopsgården, Norra Biskopsgården 1310 34,4% 36,4% 16,8% 12,4% 8,2% 55,5% 44,5% 18,3%  
Biskopsgården, Norra Länsmansgården 1159 20,3% 36,3% 24,7% 18,7% 6,5% 49,3% 50,7% 11,9%  
Biskopsgården, Stackmolnsgatan m fl 1604 20,0% 35,7% 21,0% 23,4% 6,3% 50,4% 49,6% 11,7%  
Biskopsgården, Svarte Mosse 1625 29,0% 44,6% 17,6% 8,9% 7,8% 53,1% 46,9% 20,4%  
Biskopsgården, Svartedalen 1526 28,0% 31,9% 19,3% 20,8% 8,2% 46,0% 54,0% 8,7%  
Biskopsgården, Södra Biskopsgården 1183 21,1% 31,2% 22,9% 24,8% 4,7% 48,4% 51,6% 11,7%  
Biskopsgården, Södra Länsmansgården 1026 27,5% 36,1% 20,0% 16,5% 8,7% 46,0% 54,0% 15,8%  
Biskopsgården, Treröset 1556 43,2% 32,3% 16,6% 7,9% 9,1% 50,1% 49,9% 12,5%  
Biskopsgården, Vårväderstorget 1704 25,3% 29,3% 17,9% 27,5% 3,1% 50,8% 49,2% 11,0%  
Biskopsgården, Väderlekstorget 992 43,0% 35,7% 11,7% 9,6% 5,8% 52,4% 47,6% 12,0%  
Kärra-Rödbo, Gerrebacka-Ingebäck 1368 17,8% 59,4% 15,1% 7,7% 6,4% 50,8% 49,2% 3,7%  
Kärra-Rödbo, Mysterna-Svankällan 1316 10,9% 61,7% 20,1% 7,3% 7,0% 50,3% 49,7% 3,0%  
Kärra-Rödbo, Norra Kärra 1153 14,7% 24,2% 24,2% 36,9% 5,0% 45,4% 54,6% 3,2%  
Kärra-Rödbo, Rödbo 673 13,5% 41,0% 27,5% 18,0% 6,5% 52,0% 48,0% 3,9%  
Kärra-Rödbo, Södra Kärra 1293 17,5% 32,8% 26,3% 23,4% 7,8% 49,5% 50,5% 3,6%  
Kärra-Rödbo, Västra Kärra 1231 16,5% 34,0% 26,7% 22,7% 7,7% 47,9% 52,1% 4,4%  
Kärra-Rödbo, Östra Kärra 1339 15,9% 32,4% 22,7% 29,0% 7,7% 46,7% 53,3% 3,6%  
Lundby, Bjurslätt 1574 25,8% 38,2% 21,3% 14,6% 8,3% 49,0% 51,0% 10,2%  
Lundby, Flunsås 1485 33,2% 34,1% 16,1% 16,6% 4,2% 51,4% 48,6% 7,8%  
Lundby, Hilldedal 1634 24,7% 40,6% 18,2% 16,5% 5,9% 50,7% 49,3% 6,7%  
Lundby, Kyrkbyn 1140 22,8% 31,8% 19,2% 26,1% 4,3% 48,8% 51,2% 5,4%  
Lundby, Kärrdalen 1391 13,2% 39,7% 22,7% 24,4% 7,5% 51,1% 48,9% 6,0%  
Lundby, Lindholmen 2114 41,6% 26,8% 21,9% 9,7% 11,3% 52,4% 47,6% 5,6%  
Lundby, Lundbyvassen 701 38,5% 39,1% 14,8% 7,6% 5,8% 55,6% 44,4% 7,8%  
Lundby, Norra Bräcke 1333 18,6% 39,2% 23,0% 19,3% 6,2% 50,9% 49,1% 6,5%  
Lundby, Norra Kvillebäcken 1414 29,3% 34,4% 17,7% 18,6% 5,2% 52,1% 47,9% 7,1%  
Lundby, Norra Lundby 1076 28,7% 28,8% 15,8% 26,7% 5,9% 49,3% 50,7% 6,3%  
Lundby, Norra Tolered 1114 14,9% 38,7% 25,4% 21,0% 7,0% 49,7% 50,3% 7,0%  
Lundby, Sannegården 1255 20,3% 39,9% 29,0% 10,8% 5,7% 49,8% 50,2% 4,5%  
Lundby, Slätta Damm 1439 29,9% 32,5% 16,8% 20,8% 4,2% 49,3% 50,7% 5,0%  
Lundby, Södra Bräcke 1152 26,1% 38,6% 22,0% 13,3% 7,2% 51,8% 48,2% 5,8%  
Lundby, Södra Kvillebäcken 1504 39,5% 39,0% 13,3% 8,2% 5,1% 51,0% 49,0% 9,0%  
Lundby, Södra Lundby 1137 34,5% 38,7% 15,3% 11,5% 6,1% 54,2% 45,8% 9,2%  
Lundby, Södra Tolered 1131 14,0% 43,5% 24,1% 18,4% 8,0% 49,8% 50,2% 5,9%  
Lundby, Västra Brämaregården 1584 26,0% 35,4% 17,8% 20,8% 3,7% 48,2% 51,8% 8,0%  
Lundby, Västra Eriksberg 1971 18,9% 35,0% 27,4% 18,7% 4,9% 49,8% 50,2% 4,9%  
Lundby, Västra Rambergsstaden 1797 37,3% 29,7% 16,6% 16,4% 5,6% 58,1% 41,9% 9,7%  
Lundby, Wieselgrensplatsen 1212 30,3% 33,1% 16,0% 20,6% 4,8% 47,9% 52,1% 6,8%  
Lundby, Östra Brämaregården 1416 48,1% 34,4% 11,5% 6,0% 5,9% 53,7% 46,3% 7,6%  
Lundby, Östra Eriksberg 1654 18,3% 35,6% 27,3% 18,9% 3,3% 51,1% 48,9% 4,7%  
Lundby, Östra Rambergsstaden 1756 28,8% 28,6% 17,9% 24,7% 6,0% 48,1% 51,9% 4,9%  
Torslanda, Amhult-Arendal 1413 14,2% 47,7% 16,7% 21,4% 4,3% 51,8% 48,2% 5,7%  
Torslanda, Andalen 1699 12,5% 53,3% 21,4% 12,8% 7,7% 49,7% 50,3% 3,2%  
Torslanda, Björlanda 1577 12,8% 48,1% 25,9% 13,1% 7,2% 52,7% 47,3% 2,7%  
Torslanda, Domarringen m fl 1476 15,5% 39,2% 28,0% 17,3% 8,5% 49,5% 50,5% 2,6%  
Torslanda, Hjuvik 1551 13,8% 44,4% 25,9% 15,9% 8,6% 50,9% 49,1% 4,3%  
Torslanda, Hällsvik 1436 13,2% 41,8% 30,8% 14,2% 7,8% 51,4% 48,6% 2,0%  
Torslanda, Kvisljungeby 1439 14,9% 52,3% 22,1% 10,8% 7,9% 51,4% 48,6% 3,0%  
Torslanda, Lilleby 2106 16,4% 57,9% 17,2% 8,5% 7,3% 50,0% 50,0% 3,6%  
Torslanda, Nolered 1464 11,5% 32,9% 25,7% 30,0% 7,0% 47,8% 52,2% 3,1%  
Torslanda, Torslanda 1828 15,2% 41,8% 20,8% 22,3% 7,6% 48,1% 51,9% 3,1%  
Torslanda, Tumlehed 1498 14,8% 36,2% 27,1% 22,0% 6,8% 49,7% 50,3% 3,1%  
Tuve-Säve, Glöstorp 1153 18,8% 25,5% 22,1% 33,6% 4,5% 48,6% 51,4% 9,6%  
Tuve-Säve, Gunnestorp 1602 15,0% 40,1% 20,8% 24,2% 6,4% 48,4% 51,6% 8,1%  
Tuve-Säve, Norumshöjd 1437 27,2% 39,1% 19,2% 14,5% 8,3% 47,5% 52,5% 12,7%  
Tuve-Säve, Säve 1629 15,5% 40,3% 25,4% 18,8% 8,5% 52,5% 47,5% 3,4%  
Tuve-Säve, Tuve 1608 13,1% 34,3% 22,4% 30,3% 5,8% 48,4% 51,6% 5,8%  
Tuve-Säve, Tången 1211 12,2% 31,9% 24,2% 31,7% 7,2% 50,5% 49,5% 4,0%  
Göteborg, Hisingen 107751 22,3% 36,7% 21,5% 19,6% 6,6% 50,1% 49,9% 7,2%

http://www.val.se