Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Ålder och kön - Göteborg, Öster

Observera att det hölls omval till landstingsfullmäktige i Västra Götaland 2011-05-15, med ett annat valresultat som följd.

Klicka här för att se valresultatet från omvalet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bergsjön, Gärdsmosse 1556 31,5% 38,0% 18,0% 12,5% 7,7% 55,5% 44,5% 31,7%  
Bergsjön, Gärdsås 997 19,7% 31,7% 25,6% 23,1% 7,1% 48,8% 51,2% 8,4%  
Bergsjön, Komettorget 1437 27,8% 29,3% 22,8% 20,0% 8,3% 58,0% 42,0% 20,7%  
Bergsjön, Norra Bergsjön 1001 32,0% 31,9% 17,3% 18,9% 6,5% 49,4% 50,6% 12,6%  
Bergsjön, Rymdtorget 979 25,8% 41,7% 19,5% 13,0% 5,0% 55,1% 44,9% 26,4%  
Bergsjön, Siriusgatan 1776 26,5% 41,9% 19,3% 12,3% 6,4% 53,2% 46,8% 26,4%  
Bergsjön, Södra Bergsjön 1446 26,9% 41,3% 19,6% 12,2% 10,9% 49,9% 50,1% 23,3%  
Bergsjön, Östra Bergsjön 1550 27,2% 44,1% 18,9% 9,8% 11,5% 47,7% 52,3% 28,1%  
Gunnared, Angereds Centrum 1493 23,0% 31,9% 28,3% 16,8% 10,3% 47,6% 52,4% 9,4%  
Gunnared, Lövgärdets Centrum 1242 23,1% 35,0% 26,6% 15,3% 8,1% 50,3% 49,7% 20,8%  
Gunnared, Nedre Lövgärdet 2043 25,6% 35,0% 24,9% 14,5% 9,1% 51,6% 48,4% 20,1%  
Gunnared, Norra Gårdsten 1894 27,9% 40,6% 21,3% 10,2% 7,7% 55,1% 44,9% 32,4%  
Gunnared, Norra Rannebergen 1709 21,0% 30,7% 32,9% 15,3% 9,7% 50,8% 49,2% 9,5%  
Gunnared, Södra Gårdsten 958 24,2% 46,2% 18,6% 11,0% 6,8% 55,5% 44,5% 20,3%  
Gunnared, Södra Rannebergen 1609 22,8% 36,8% 22,0% 18,4% 6,0% 49,2% 50,8% 17,2%  
Gunnared, Trädgårdsgärdet 1212 24,4% 30,9% 30,1% 14,6% 9,2% 47,4% 52,6% 10,1%  
Gunnared, Västra Gårdsten 1200 21,4% 36,7% 25,8% 16,2% 6,9% 51,7% 48,3% 30,4%  
Gunnared, Östra Gårdsten 1503 25,9% 34,3% 24,8% 15,0% 9,3% 50,8% 49,2% 22,1%  
Gunnared, Övre Lövgärdet 1638 26,9% 38,9% 20,9% 13,4% 7,8% 50,2% 49,8% 18,6%  
Härlanda, Fräntorp 1087 14,9% 37,9% 28,2% 19,0% 8,0% 51,1% 48,9% 2,5%  
Härlanda, Härlanda 1223 23,7% 39,0% 24,5% 12,8% 7,9% 49,1% 50,9% 3,8%  
Härlanda, Munkebäck 1701 32,2% 37,3% 14,6% 15,9% 3,3% 46,6% 53,4% 4,2%  
Härlanda, Norra Björkekärr 859 18,5% 31,3% 20,4% 29,8% 4,9% 41,8% 58,2% 2,8%  
Härlanda, Robertshöjd 1750 27,9% 32,3% 19,8% 19,9% 7,7% 45,9% 54,1% 7,1%  
Härlanda, Södra Björkekärr 1842 13,7% 31,9% 22,8% 31,5% 5,4% 46,2% 53,8% 3,3%  
Härlanda, Södra Kålltorp 1640 26,6% 33,8% 20,2% 19,4% 5,9% 45,9% 54,1% 3,7%  
Härlanda, Torpa 1783 24,7% 34,7% 21,3% 19,4% 7,0% 46,5% 53,5% 3,6%  
Härlanda, Vidkärr 1391 27,9% 43,9% 16,9% 11,3% 4,7% 48,6% 51,4% 5,2%  
Härlanda, Västra Björkekärr 1774 37,1% 25,0% 16,6% 21,3% 8,3% 46,3% 53,7% 11,2%  
Härlanda, Västra Kålltorp 1065 30,9% 39,9% 19,4% 9,8% 5,0% 46,5% 53,5% 3,5%  
Härlanda, Östra Kålltorp 1074 33,1% 42,7% 15,0% 9,2% 5,0% 49,4% 50,6% 4,1%  
Kortedala, Adventsparken 1500 19,3% 30,3% 21,5% 28,9% 4,1% 45,8% 54,2% 10,0%  
Kortedala, Bellevue 1209 39,1% 35,2% 13,1% 12,7% 6,1% 50,9% 49,1% 7,7%  
Kortedala, Fjällbo 1498 16,6% 47,1% 19,2% 17,2% 6,3% 50,1% 49,9% 5,8%  
Kortedala, Gamlestaden 1824 42,7% 39,5% 10,6% 7,2% 7,0% 52,6% 47,4% 10,6%  
Kortedala, Gregorianska gatan m fl 1363 26,9% 34,8% 22,3% 16,1% 4,5% 52,4% 47,6% 15,7%  
Kortedala, Kortedala Centrum 1478 25,3% 33,1% 19,2% 22,4% 4,7% 47,1% 52,9% 13,5%  
Kortedala, Kviberg 1728 42,7% 17,8% 14,9% 24,6% 12,6% 43,6% 56,4% 6,5%  
Kortedala, Månadsgatorna m fl 1672 28,5% 36,8% 19,7% 15,0% 5,8% 49,1% 50,9% 13,8%  
Kortedala, Norra Kortedala 1769 30,4% 35,4% 20,4% 13,8% 7,1% 49,0% 51,0% 12,3%  
Kortedala, Nylöse 1607 27,8% 39,0% 21,4% 11,9% 4,5% 55,2% 44,8% 12,1%  
Kortedala, Södra Kortedala 1305 21,9% 41,0% 20,0% 17,1% 6,4% 45,7% 54,3% 5,7%  
Kortedala, Utby 1463 14,6% 42,2% 23,7% 19,5% 8,7% 49,1% 50,9% 3,8%  
Kortedala, Utbynäs 1092 16,8% 38,3% 24,0% 20,9% 9,4% 50,5% 49,5% 3,7%  
Kortedala, Västra Kortedala 1471 22,0% 26,0% 20,7% 31,3% 4,9% 47,2% 52,8% 8,2%  
Kortedala, Östra Kortedala 1679 29,5% 31,1% 18,2% 21,3% 4,2% 50,3% 49,7% 16,0%  
Lärjedalen, Agnesberg 801 19,1% 27,5% 29,3% 24,1% 6,6% 51,9% 48,1% 13,0%  
Lärjedalen, Björsared-Knipared 1467 16,5% 45,3% 26,8% 11,5% 8,2% 52,6% 47,4% 5,6%  
Lärjedalen, Bläsebo 1355 25,1% 39,8% 23,0% 12,1% 8,4% 51,7% 48,3% 12,0%  
Lärjedalen, Eriksbo 1662 28,4% 40,5% 19,7% 11,4% 9,6% 49,1% 50,9% 23,1%  
Lärjedalen, Gunnilse-Linnarhult 1472 14,9% 36,7% 30,3% 18,1% 7,1% 52,9% 47,1% 6,7%  
Lärjedalen, Norra Hjällbo 1368 29,5% 38,0% 20,0% 12,4% 10,5% 48,7% 51,3% 14,8%  
Lärjedalen, Olofstorp 1768 15,6% 49,2% 20,0% 15,2% 8,4% 50,7% 49,3% 6,1%  
Lärjedalen, Sandeslätt 1437 26,6% 34,9% 24,2% 14,3% 9,2% 49,0% 51,0% 15,7%  
Lärjedalen, Skolspåret 1052 27,0% 37,5% 21,8% 13,8% 9,8% 47,0% 53,0% 16,2%  
Lärjedalen, Södra Hjällbo 896 31,7% 40,8% 16,6% 10,8% 11,6% 49,7% 50,3% 20,8%  
Lärjedalen, Västra Hammarkullen 1748 27,4% 40,3% 20,7% 11,6% 10,7% 48,4% 51,6% 20,0%  
Lärjedalen, Östra Hammarkullen 1837 26,0% 37,1% 19,4% 17,5% 7,9% 51,3% 48,7% 19,9%  
Örgryte, Bagaregården 1020 25,6% 47,1% 21,0% 6,4% 5,4% 47,8% 52,2% 4,9%  
Örgryte, Bö 933 18,4% 36,3% 23,3% 22,0% 7,2% 45,1% 54,9% 2,7%  
Örgryte, Jakobsdal 1335 21,5% 37,0% 23,7% 17,8% 5,5% 46,3% 53,7% 2,7%  
Örgryte, Norra Skår 1107 20,5% 31,4% 29,6% 18,4% 10,1% 48,2% 51,8% 4,7%  
Örgryte, Redbergslid 1492 30,0% 37,5% 19,4% 13,1% 5,6% 50,2% 49,8% 5,3%  
Örgryte, Strömmensberg 1381 28,2% 36,4% 17,2% 18,2% 4,5% 47,6% 52,4% 3,4%  
Örgryte, Södra Skår 1186 20,5% 35,4% 27,2% 16,9% 9,2% 48,5% 51,5% 5,3%  
Örgryte, Torp 1805 22,0% 34,0% 20,3% 23,8% 4,5% 43,4% 56,6% 3,0%  
Örgryte, Västra Kallebäck 1632 38,2% 28,5% 13,2% 20,0% 6,4% 50,7% 49,3% 13,2%  
Örgryte, Ånäs 1129 31,4% 45,3% 16,2% 7,1% 4,4% 48,6% 51,4% 4,7%  
Örgryte, Örgryte 967 21,5% 27,3% 25,4% 25,7% 9,0% 45,7% 54,3% 5,0%  
Örgryte, Östra Kallebäck 1448 28,9% 28,7% 17,1% 25,4% 4,3% 45,1% 54,9% 3,2%  
Göteborg, Öster 99388 25,9% 36,3% 21,1% 16,7% 7,3% 49,3% 50,7% 12,0%

http://www.val.se