Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Ålder och kön - Göteborg, Centrum

Observera att det hölls omval till landstingsfullmäktige i Västra Götaland 2011-05-15, med ett annat valresultat som följd.

Klicka här för att se valresultatet från omvalet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Burås 1469 27,2% 32,8% 18,7% 21,3% 6,2% 47,6% 52,4% 5,3%  
Centrum, Centrala Guldheden 1176 30,3% 34,2% 17,9% 17,7% 6,2% 47,0% 53,0% 4,2%  
Centrum, Doktor Forselius gata m fl 1219 28,3% 30,3% 18,0% 23,5% 7,5% 47,1% 52,9% 5,4%  
Centrum, Eklanda 1652 40,0% 35,5% 12,6% 11,9% 4,9% 51,2% 48,8% 9,6%  
Centrum, Framnäs 1851 36,1% 34,7% 12,8% 16,4% 5,3% 47,6% 52,4% 6,3%  
Centrum, Friggagatan-Stampen 1491 26,1% 36,4% 19,5% 18,0% 4,1% 49,4% 50,6% 5,3%  
Centrum, Getebergsäng 1082 24,6% 38,4% 20,0% 17,0% 4,8% 47,4% 52,6% 4,3%  
Centrum, Guldheden vattentornet 1545 23,6% 35,7% 21,3% 19,4% 3,4% 47,5% 52,5% 4,9%  
Centrum, Gullbergsvass-Svingeln 1859 42,2% 35,4% 16,2% 6,1% 6,7% 51,4% 48,6% 5,4%  
Centrum, Hedås-Gårda 1772 24,0% 32,8% 21,4% 21,8% 4,8% 48,7% 51,3% 5,2%  
Centrum, Inom Vallgraven 1678 24,0% 40,6% 25,6% 9,9% 4,1% 54,0% 46,0% 4,6%  
Centrum, Kristinehöjd 1354 30,9% 38,6% 15,2% 15,2% 3,7% 47,8% 52,2% 5,0%  
Centrum, Krokslätt 1759 27,9% 34,2% 19,9% 18,0% 5,3% 49,5% 50,5% 4,9%  
Centrum, Landala 1321 25,2% 34,7% 22,1% 17,9% 4,6% 45,3% 54,7% 4,9%  
Centrum, Landala Egnahem 1273 34,7% 32,8% 16,3% 16,1% 5,4% 48,1% 51,9% 3,8%  
Centrum, Landalabergen m fl 1747 25,6% 31,0% 22,0% 21,4% 5,1% 44,0% 56,0% 4,4%  
Centrum, Landalagången m fl 1004 37,0% 24,1% 14,5% 24,4% 5,3% 45,9% 54,1% 6,3%  
Centrum, Lorensberg 1568 20,7% 27,9% 26,1% 25,3% 5,0% 49,2% 50,8% 5,9%  
Centrum, Mossen 1516 64,2% 20,6% 7,7% 7,5% 9,6% 58,0% 42,0% 14,7%  
Centrum, Nedre Johanneberg 1900 42,8% 24,5% 18,1% 14,6% 8,4% 52,4% 47,6% 6,2%  
Centrum, Nordstan-Otterhällan 1663 26,9% 34,2% 23,9% 15,0% 4,2% 52,6% 47,4% 4,6%  
Centrum, Norra Guldheden 1415 27,5% 38,8% 15,6% 18,1% 4,5% 47,2% 52,8% 4,6%  
Centrum, Norra Heden-Gårda 1913 24,2% 30,3% 25,2% 20,3% 4,5% 48,9% 51,1% 4,5%  
Centrum, Norra Vasastaden 1554 27,0% 40,6% 20,3% 12,1% 3,3% 55,1% 44,9% 5,6%  
Centrum, Odinsgatan-Stampen 1589 30,0% 28,5% 21,7% 19,8% 5,3% 49,9% 50,1% 4,7%  
Centrum, Olofshöjd 1177 79,4% 16,6% 2,5% 1,5% 17,7% 65,7% 34,3% 31,0%  
Centrum, Södra Guldheden 1296 28,0% 36,6% 15,2% 20,2% 4,6% 46,6% 53,4% 4,7%  
Centrum, Södra Heden 1452 20,5% 32,7% 26,0% 20,7% 5,2% 48,5% 51,5% 4,3%  
Centrum, Södra Johanneberg 1426 37,5% 38,4% 12,9% 11,2% 4,5% 50,7% 49,3% 4,1%  
Centrum, Södra Vasastaden 1648 24,0% 34,0% 23,7% 18,3% 5,4% 48,9% 51,1% 4,3%  
Centrum, Valand 1107 24,8% 34,7% 22,9% 17,7% 5,1% 50,1% 49,9% 4,0%  
Centrum, Östra Vasastaden 1497 25,5% 40,1% 21,8% 12,6% 5,7% 51,0% 49,0% 6,1%  
Centrum, Övre Johanneberg 1514 45,6% 30,4% 12,0% 12,0% 7,5% 51,3% 48,7% 11,6%  
Linnéstaden, Annedal 1773 25,4% 34,9% 19,1% 20,6% 4,2% 43,4% 56,6% 3,9%  
Linnéstaden, Haga 1778 18,1% 40,6% 28,2% 13,2% 5,8% 46,5% 53,5% 5,4%  
Linnéstaden, Kommendantsängen 1250 21,3% 43,4% 23,4% 11,8% 2,7% 49,7% 50,3% 4,9%  
Linnéstaden, Linné 1507 20,8% 43,1% 21,4% 14,7% 3,3% 49,4% 50,6% 4,6%  
Linnéstaden, Linnéplatsen 1046 22,0% 37,9% 24,6% 15,6% 4,5% 47,3% 52,7% 4,7%  
Linnéstaden, Långgatorna 1665 29,5% 43,0% 18,2% 9,3% 3,8% 50,9% 49,1% 6,2%  
Linnéstaden, Masthuggstorget 1371 26,9% 40,6% 19,8% 12,8% 5,2% 52,0% 48,0% 6,1%  
Linnéstaden, Nedre Masthugget 1323 25,7% 28,8% 29,9% 15,6% 6,7% 47,8% 52,2% 4,8%  
Linnéstaden, Nilssonsberg 1765 21,6% 33,4% 23,1% 21,8% 3,8% 48,6% 51,4% 4,6%  
Linnéstaden, Olivedal 1635 23,7% 41,0% 23,2% 12,0% 6,1% 47,9% 52,1% 5,9%  
Linnéstaden, Oscar Fredrik 1295 25,3% 40,7% 24,3% 9,7% 5,2% 48,6% 51,4% 4,6%  
Linnéstaden, Risåsen 1207 32,5% 41,3% 16,7% 9,5% 3,8% 51,0% 49,0% 4,7%  
Linnéstaden, Skansberget 1597 20,2% 46,9% 24,5% 8,5% 6,3% 47,5% 52,5% 5,6%  
Linnéstaden, Slottsskogen 1115 20,1% 34,3% 20,4% 25,3% 5,1% 45,4% 54,6% 4,0%  
Linnéstaden, Stigberget 1525 27,7% 38,5% 20,1% 13,7% 5,0% 51,3% 48,7% 6,8%  
Linnéstaden, Sveaplan 1351 16,5% 30,6% 26,8% 26,1% 3,6% 47,0% 53,0% 4,4%  
Linnéstaden, Vegastaden 1206 24,0% 38,5% 22,5% 15,0% 5,7% 47,9% 52,1% 4,8%  
Linnéstaden, Änggården 1228 20,8% 28,3% 27,4% 23,5% 9,0% 48,3% 51,7% 8,6%  
Linnéstaden, Övre Masthugget 1492 23,6% 43,6% 23,3% 9,5% 4,2% 47,1% 52,9% 3,9%  
Majorna, Djurgårdsgatan m fl 1538 27,0% 48,8% 20,4% 3,8% 5,2% 48,4% 51,6% 5,3%  
Majorna, Gatenhielmska 1239 25,9% 43,5% 18,6% 12,0% 6,2% 48,1% 51,9% 4,5%  
Majorna, Karl Johans torg 1765 28,0% 44,4% 20,8% 6,7% 5,3% 48,3% 51,7% 4,9%  
Majorna, Söderlingska ängen 1373 26,1% 45,0% 17,4% 11,5% 5,8% 46,2% 53,8% 5,0%  
Örgryte, Gamla Lunden 1479 35,6% 41,2% 13,4% 9,8% 4,3% 49,4% 50,6% 4,2%  
Örgryte, Gubbero 1844 34,1% 38,8% 12,7% 14,4% 2,6% 46,8% 53,2% 5,0%  
Örgryte, Kärralund 1615 26,7% 34,2% 24,8% 14,3% 9,1% 47,5% 52,5% 4,6%  
Örgryte, Nobelplatsen 1317 35,9% 39,7% 13,7% 10,7% 4,6% 49,6% 50,4% 3,8%  
Örgryte, Nya Lunden-Prästgårdsängen 1598 26,5% 30,9% 14,4% 28,3% 4,4% 50,6% 49,4% 3,3%  
Örgryte, Olskroken 1351 22,1% 37,7% 19,3% 20,9% 4,4% 48,3% 51,7% 5,7%  
Örgryte, Redberget 1743 28,4% 40,3% 16,6% 14,6% 4,1% 48,3% 51,7% 4,5%  
Örgryte, Sankt Pauli 1326 24,8% 34,8% 17,3% 23,0% 5,1% 44,5% 55,5% 3,1%  
Örgryte, Överås 1749 32,7% 36,2% 16,6% 14,5% 5,2% 50,2% 49,8% 4,1%  
Göteborg, Centrum 96553 28,9% 36,0% 19,6% 15,5% 5,3% 49,1% 50,9% 5,6%

http://www.val.se