Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Ålder och kön - Mölndal 2

Observera att det hölls omval till landstingsfullmäktige i Västra Götaland 2011-05-15, med ett annat valresultat som följd.

Klicka här för att se valresultatet från omvalet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Almås 1251 23,1% 39,6% 23,7% 13,6% 9,7% 51,3% 48,7% 5,9%  
Brattås 1 1436 26,7% 32,8% 21,2% 19,3% 7,5% 47,9% 52,1% 9,7%  
Brattås 2 1414 16,1% 34,9% 31,0% 18,0% 8,3% 48,4% 51,6% 3,3%  
Glasberget 1517 13,4% 41,7% 25,2% 19,6% 6,3% 49,5% 50,5% 2,2%  
Hallen 2009 14,8% 38,3% 24,0% 22,9% 7,6% 50,5% 49,5% 3,3%  
Hällesåker 1464 15,4% 38,3% 29,1% 17,2% 7,2% 52,0% 48,0% 2,9%  
Kvarnby 1540 17,8% 39,8% 23,6% 18,8% 5,7% 50,1% 49,9% 3,6%  
Lackarebäck 1675 12,2% 35,3% 27,4% 25,0% 7,0% 48,5% 51,5% 3,2%  
Rävekärr 1 1427 14,3% 40,9% 25,1% 19,8% 7,9% 50,1% 49,9% 3,4%  
Rävekärr 2 1364 21,0% 39,1% 23,1% 16,9% 9,0% 50,5% 49,5% 5,3%  
Sinntorp 1 1359 14,9% 39,1% 22,0% 23,9% 8,2% 48,0% 52,0% 3,3%  
Sinntorp 2 1615 16,4% 40,4% 26,8% 16,4% 9,1% 48,7% 51,3% 2,3%  
Skånhälla 1 1720 13,5% 42,8% 27,1% 16,5% 8,0% 51,2% 48,8% 3,3%  
Skånhälla 2 1325 13,3% 41,0% 24,6% 21,1% 6,3% 49,3% 50,7% 2,3%  
Stretered 1092 13,1% 52,7% 21,5% 12,7% 6,6% 50,8% 49,2% 3,0%  
Valås 1628 14,1% 34,8% 23,5% 27,6% 8,8% 49,0% 51,0% 2,0%  
Mölndal 2 23836 16,1% 39,2% 25,0% 19,6% 7,7% 49,7% 50,3% 3,6%

http://www.val.se