Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Ålder och kön - Borås 3

Observera att det hölls omval till landstingsfullmäktige i Västra Götaland 2011-05-15, med ett annat valresultat som följd.

Klicka här för att se valresultatet från omvalet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borgstena 553 16,6% 33,5% 28,6% 21,3% 5,2% 51,9% 48,1% 3,4%  
Borås 56 Parkstaden 633 20,4% 31,8% 26,9% 21,0% 5,4% 46,9% 53,1% 2,8%  
Borås 57 Hestraklint 1097 17,1% 31,1% 21,4% 30,4% 8,4% 47,4% 52,6% 3,0%  
Borås 58 Nedre Byttorp 584 22,3% 35,3% 18,0% 24,5% 7,9% 48,5% 51,5% 2,1%  
Borås 59 Övre Byttorp 806 18,6% 20,3% 21,7% 39,3% 4,1% 48,9% 51,1% 2,9%  
Borås 60 Tullen Norra 828 24,3% 29,0% 17,8% 29,0% 5,7% 48,3% 51,7% 4,6%  
Borås 61 Tullen-Viared 1062 21,8% 30,4% 20,8% 27,0% 6,1% 48,4% 51,6% 4,4%  
Borås 76 Sjöbo-Nord 1414 20,2% 34,5% 22,5% 22,8% 7,9% 51,0% 49,0% 6,4%  
Borås 77 Sjöbo-Ekäng 772 27,5% 27,7% 22,5% 22,3% 8,2% 50,6% 49,4% 12,6%  
Borås 78 Sjöbo-Barnhem 656 18,0% 24,2% 24,8% 32,9% 4,6% 45,9% 54,1% 9,0%  
Borås 79 Sjöbo-Nolhaga 841 25,6% 27,1% 21,2% 26,2% 6,9% 46,7% 53,3% 13,0%  
Borås 80 Sjöbo-Småstugeområde 746 18,6% 28,6% 26,0% 26,8% 7,0% 48,7% 51,3% 6,8%  
Borås 81 Sjöbo Torg 863 22,2% 23,8% 19,1% 34,9% 7,2% 44,1% 55,9% 6,6%  
Borås 82 Sjöboklintområdet 709 26,5% 21,0% 17,1% 35,4% 7,2% 48,1% 51,9% 10,2%  
Borås 83 Alideberg-Ryda 1477 25,3% 31,6% 21,1% 22,1% 7,1% 50,4% 49,6% 5,6%  
Borås 85 Norrby Spinnaren 1521 25,2% 33,9% 20,4% 20,4% 8,2% 47,2% 52,8% 15,6%  
Borås 86 Norrby Billdalsgatan 704 25,0% 36,2% 19,2% 19,6% 8,8% 48,6% 51,4% 19,7%  
Borås 88 Hestra-Ekås 1559 15,2% 43,5% 24,4% 16,9% 8,1% 48,9% 51,1% 3,2%  
Bredared 866 16,2% 32,2% 30,9% 20,7% 7,2% 51,2% 48,8% 2,3%  
Fristad Centrum 989 15,1% 33,2% 20,9% 30,8% 6,9% 48,3% 51,7% 2,9%  
Fristad Tärby 1140 13,6% 30,1% 21,8% 34,6% 6,4% 46,2% 53,8% 2,3%  
Fristad Västra 1226 13,2% 38,6% 25,8% 22,4% 6,4% 50,7% 49,3% 3,0%  
Gingri 876 16,0% 37,4% 25,7% 20,9% 8,6% 50,7% 49,3% 3,4%  
Sandared 1 Öster 1015 14,9% 33,8% 24,7% 26,6% 8,5% 49,1% 50,9% 2,4%  
Sandared 2 Väster 1501 14,3% 37,8% 24,7% 23,3% 8,1% 48,0% 52,0% 2,0%  
Sandhult-Norra 1308 15,4% 37,2% 26,5% 20,9% 7,6% 52,0% 48,0% 3,3%  
Sjömarken 1 Södra 1417 15,7% 48,9% 20,7% 14,6% 8,3% 49,8% 50,2% 3,3%  
Sjömarken 2 Norra 1112 13,2% 46,5% 20,1% 20,2% 7,6% 51,0% 49,0% 2,0%  
Sparsör Frufällan 1159 16,4% 39,3% 28,1% 16,2% 8,4% 52,4% 47,6% 3,8%  
Tämta-Vänga 490 11,6% 32,9% 29,4% 26,1% 6,1% 52,2% 47,8% 0,6%  
Borås 3 29924 18,6% 34,1% 23,0% 24,3% 7,3% 49,1% 50,9% 5,3%

http://www.val.se